School en het Coronavirus

Welkom terug van de voorjaarsvakantie, hopelijk heeft iedereen een leuke vakantie gehad.

Op dit moment zijn er in Nederland enkele mensen besmet met het Coronavirus. Nu de voorjaarsvakantie voorbij is kunnen we ons voorstellen dat er een aantal vragen van ouders en leerlingen zijn.

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. Dit betekent dat de school gewoon open is, tenzij de GGD anders adviseert. Op dit moment is dat dus niet aan de orde.

Als uw kind ziek is, handel zoals u gewoonlijk doet. Kinderen in Nederland die verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in besmette gebieden zijn geweest, zoals bepaalde gemeenten in Noord-Italië. Zelfs als dit wel het geval is maar er geen klachten zijn (koorts, hoesten, benauwdheid) kunnen kinderen gewoon naar school. We vragen u alleen alert te zijn op de beschreven klachten.

In de bijlage vindt u het actuele advies van de GGD (200228_Brief GGD Hollands Midden aan scholen.pdf).

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn hetzelfde als voor griep en verkoudheid.

  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

Op de website van de RIVM en GGD staat ook veel informatie.

Vriendelijke groet,

Bestuur en Directie Nutsbasisschool

Media
  • logo GGD
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl