Aanvullende maatregelen m.b.t. Coronavirus

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit team volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Vooralsnog blijven de scholen, dus ook de Nutsbasisschool, open. We besteden extra aandacht aan hygiëne en zijn alert op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD op.

De regering heeft gisteren de oproep gedaan om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Dat zijn klachten als: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden.

Is uw kind verkouden of moet het bv. hoesten? Dan kan uw kind dus NIET naar school. Ook als hij/zij niet in een risicogebied is geweest. Mocht de leerkracht gedurende de dag constateren dat uw kind gezondheidsklachten heeft, dan wordt u gevraagd uw kind op te komen halen. Uw kind dient sociale contacten zoveel mogelijk te mijden tot hij/zij weer is opgeknapt. Deze maatregelen gelden voor ouders/verzorgers en leerkrachten.

verergeren de klachten, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren.

Door invoering van deze strenge maatregelen kan het betekenen dat leerkrachten eerder thuis moeten blijven dan normaal gesproken het geval zou zijn. Zieke leerkrachten kunnen niet in alle gevallen worden vervangen. Gebrek aan personeel kan ervoor zorgen dat klassen naar huis worden gestuurd. We vragen u om alvast rekening te houden met het gegeven dat een dergelijke situatie kan ontstaan. En verzoeken u alvast na te denken over mogelijkheden met betrekking tot opvang van uw kind(eren). Zorgt u dus voor een goede bereikbaarheid en dat er altijd iemand beschikbaar is die uw kind op kan komen halen of thuis kan opvangen.

Dit zijn onze extra maatregelen voor de maand maart:

We verzoeken ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 om buiten de school te blijven (tenzij op afspraak);

  • We streven ernaar zo min mogelijk volwassenen in de klassen toe te laten. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen hun kleuter tot de deur van de klas brengen;
  • We annuleren t/m 31 maart activiteiten als uitstapjes, excursies, bibliotheekbezoek, podiumkunst en eventuele andere activiteiten waarvoor ouders (in groepsverband) naar school zouden komen.
  • Over alle activiteiten die na 31 maart plaatsvinden wordt u later geïnformeerd.

Als zich een situatie voordoet waarin een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, dan bepaalt de school samen met de GGD en het schoolbestuur welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Daarover wordt u dan uiteraard geïnformeerd.

Met dit bericht willen wij u als ouder ook bedanken voor het in de afgelopen periode naleven van de voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de rust.

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een rustig en fijn weekend,

Namens bestuur en directie,

met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl