Update corona maatregelen 3 april 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Hoe gaat het met u? Hoewel het bericht van Mark Rutte van afgelopen dinsdag niet als een verrassing kwam, heeft het een flinke impact op ons allen. De kinderen nog langer thuis en u nog langer als hulpleerkracht in de weer. We zijn heel blij met alle moeite die u doet, en met uw warme complimenten en goede suggesties voor ons. Zoals we eerder ook aangaven, leren ook wij nu meer en sneller dan onder normale omstandigheden. Tijdens zo’n leerproces gaat er echter weleens iets niet helemaal naar (ieders) wens. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

En wat missen we de kinderen! We zijn erg benieuwd hoe het met hen gaat, zowel qua schoolwerk als - nog belangrijker - hoe ze in hun vel zitten. Daarom gaan alle leerkrachten vanaf komende week wekelijks individueel contact opnemen met u en/of de kinderen. Mocht u zelf vragen of suggesties hebben voor de leerkracht; zij zijn tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.30 uur bereikbaar via de mail van de betreffende groep: groep.. @nutsbasisschool.nl.
De kleuterleerkrachten communiceren via de mail van Parnassys met de ouders van hun groep. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 communiceren met de kinderen voornamelijk via Classroom. Daar vindt u alle informatie over het schoolwerk bij elkaar. Als we u ergens op willen attenderen, bijvoorbeeld wanneer een ‘Meet’-bijeenkomst plaatsvindt, zal de leerkracht u dat via Parro laten weten.

Om het ‘onderwijs op afstand’ voorspoedig te laten verlopen vragen wij of u de volgende zaken met uw kind(eren) wilt doornemen. Dit wordt van de kinderen (groepen 3 t/m 8) verwacht:

  • Check aan het begin van de dag in Classroom wat je moet doen.
  • Als je hierover vragen hebt, stel die dan aan je ouders, of via de chatfunctie in Classroom aan je leerkracht.
  • We gebruiken de chat op een vriendelijke manier, niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor klasgenootjes. Ouders, wilt u aub af en toe meelezen met uw kind(eren) en eventuele onaardig gedrag of ongewenst taalgebruik met hen bespreken?
  • We zien dat veel kinderen heel goed bezig zijn met hun schoolwerk. Ouders, wilt u erop toezien dat uw kind(eren) ten minste het basiswerk ook echt bijhouden? Niet alleen is het goed voor hen om in een ritme te blijven, maar zo kunnen we ook met iedereen op een vergelijkbaar punt verder blijven gaan.

Hier kunt u de vorige e-mails over de corona-maatregelen en deze handleiding + instructievideo ook terugvinden. 
Mochten er belemmeringen zijn waardoor het onderwijs thuis niet goed lukt, neemt u dan contact op met de leerkracht of met Karin van Schalkwijk. Dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.  

Nog even een puntje van aandacht van onze ICT-coördinator:
Via Classroom wordt door de leerkrachten soms verwezen naar uitlegfilmpjes (tutorials) via Youtube. Op school is de beveiliging in onze Google Suite omgeving streng ingesteld. Hierdoor zagen de kinderen foutmeldingen en konden ze via Classroom de filmpjes niet openen.
Het probleem is inmiddels opgelost door die beveiliging tijdelijk uit te zetten. We willen u erop attenderen dat hierdoor de kinderen nu zelf op zoek kunnen gaan naar andere filmpjes en mogelijk in aanraking komen met ongeschikt videomateriaal. Houdt u hier aub zicht op door regelmatig even met uw kind mee te kijken. Zodra het onderwijs weer op school zal plaatsvinden, zal de beveiliging in YouTube weer worden aangescherpt.

Nu de periode van thuis-onderwijs toch langer gaat duren, zullen we ook weer toetsen en dictees gaan afnemen. We gaan deze vooral gebruiken om vinger aan de pols te houden bij waar onze leerlingen staan. En ook als ze hierbij gaan smokkelen (we kennen onze pappenheimers), dan hebben ze nog steeds de extra herhaling gehad en het onderwerp behandeld.

Aangezien voor nu besloten is de school in elk geval tot en met de meivakantie dicht te houden, heeft de Nuts besloten om in de maand mei alle extra activiteiten uit het rooster te halen. We zullen dan bijvoorbeeld geen podiumkunsten houden en geen Happy Fridays of projecten. Op die manier streven we ernaar onze tijd in de laatste periode van het schooljaar zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We hebben dan meer tijd om na te gaan hoe het met alle kinderen gaat, hoe ze deze periode beleefd hebben, waar ze tegenaan gelopen zijn, hoe het met hun leervorderingen gaat, enz.  om daarmee dan voortvarend aan de slag te gaan. In de laatste week voor de meivakantie, op 21 april, is opnieuw een belangrijke persconferentie gepland over de corona-maatregelen en de gevolgen daarvan o.a. voor de scholen. Na die datum kunnen we aangeven wat we doen met de geplande schoolreisjes en bijvoorbeeld de musical voor groep 8.

We beseffen dat ouders in cruciale beroepen ook op tweede Paasdag en in de meivakantie opvang voor hun kinderen nodig hebben. Hierover zijn we in contact met zowel de kinderopvangorganisaties als met de gemeente. Zodra we hierover iets concreets weten, melden we u dit. Als school zijn we op maandag 13 april wegens Pasen gesloten en zijn we in de periode van 27 april t/m 11 mei dicht. We zullen in die periode ook geen verplicht schoolwerk opgeven. 

Heeft u een cruciaal beroep en kunt u geen andere opvang vinden, wilt u uw kind(eren) dan vóór vrijdag 12.00 uur opgeven voor de opvang van volgende week (6 t/m 10 april), met daarbij de vermelding voor welke dagen u opvang nodig heeft. Dat kunt u ook alvast doen voor de weken erna (14 t/m 17 april en 20 t/m 24 april). U kunt zich opgeven bij de directie.  

>>> Heeft u uw kind(eren) voor de opvang opgegeven en komen ze toch niet, geeft u dat dan tijdig aan ons door. Op deze manier kunnen we ons personeel zo efficiënt mogelijk inzetten.

Maandag 6 april verzorgen we weer lespakketjes voor de komende week. U kunt de enveloppen ophalen tussen 8.30 en 10.30 uur. 
Bij droog weer kan dit, net zoals de vorige keren, buiten op het grote schoolplein. Bij regenachtig weer staan de bakken voor de groepen 1 t/m 4 in de hal van de kleuteringang, en voor de groepen 5 t/m 8 in de hal van de hoofdingang. We vragen u in dit geval om met 1 ouder tegelijk naar binnen te gaan, zodat u de 1,5 meter afstand kunt respecteren. Zeker in dit geval ook nogmaals het verzoek om te kijken of u ook voor kinderen uit de buurt enveloppen kunt meenemen. Hoe minder ouders de school in hoeven, hoe veiliger het is.
Mocht u de envelop van afgelopen week nog hebben, wilt u deze dan meenemen voor volgende week? 

Na deze lange mail wens ik u alle goeds, houd vol en …. weet ons te vinden als u ons nodig heeft,

Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl