Update corona maatregelen 9 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen dinsdag riep Mark Rutte ons op om na te denken over hoe de scholen eventueel weer opgestart kunnen worden in de '1,5 meter-maatschappij'. Uiteraard is dit een vraag die ook ons bezig houdt. De risico's en mogelijke oplossingen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Helaas is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen.

Wel kondigden we in de vorige mail aan dat we de extra activiteiten in de eerste maand terug op school in principe schrappen om zodoende meer tijd over te houden om in te spelen op de behoeften van de kinderen. In dit kader willen we u ook vast noemen dat we besloten hebben dit schooljaar geen studiedagen meer te houden tijdens schooltijd. Dinsdag 2 juni wordt dus een schooldag i.p.v. een vrije dag. Overige maatregelen communiceren we wanneer daarover meer duidelijkheid is. Dit wordt in elk geval pas na 21 april, wanneer het kabinet verwacht meer nieuws te kunnen geven over het al dan niet opengaan van de scholen na de meivakantie.

Opvang tijdens de meivakantie:
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (die geen andere opvang kunnen regelen) wordt tijdens de meivakantie, binnen de gemeente Voorschoten, ook voor opvang gezorgd.  Deze opvang zal verzorgd worden door Norlandia, op een nader te bepalen locatie binnen Voorschoten. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u tijdens de meivakantie van deze opvangmogelijkheid gebruik maken, laat u mij dat dan uiterlijk dinsdag 14 april via de mail weten. Ik stuur u dan komende week een link waarmee u bij Norlandia kunt aangeven voor welke dagen u opvang nodig heeft. Deze opvangmogelijkheid is er zowel voor klanten van Norlandia als voor ouders zonder kind bij hen in de opvang. Voor vragen over deze opvangmogelijkheid verwijs ik u graag door naar Norlandia.

 Wat betreft de opvang tot de meivakantie (de week van 14 april en de week van 20 april): Heeft u een cruciaal beroep en kunt u geen andere opvang vinden, wilt u uw kind(eren) dan vóór vrijdag 12.00 uur opgeven voor de opvang van volgende week (14 t/m 17 april), met daarbij de vermelding voor welke dagen u opvang nodig heeft. Dat kunt u ook alvast doen voor de week erna (20 t/m 24 april). U kunt zich opgeven bij de directie.

>>> Heeft u uw kind(eren) voor de opvang opgegeven en komen ze toch niet, geeft u dat dan tijdig aan ons door.<<<
Op deze manier kunnen we ons personeel zo efficiënt mogelijk inzetten.

Helaas vervalt vrijdag 10 april natuurlijk ook ons gezamenlijke Lenteontbijt, maar wellicht kunnen de kinderen hun leerkracht komende week opvrolijken met een gezellige paasfoto?

Voor de duidelijkheid 10 april (goede vrijdag) is dit schooljaar een gewone schooldag. Er staat dus ook schoolwerk klaar….

Maandag 13 april is het tweede Paasdag en is de school gesloten. Er wordt voor die dag geen schoolwerk opgegeven.

Wat betreft de enveloppen met schriftelijk werk: u zult via de leerkrachten vernemen of er dinsdag 14 april enveloppen gehaald kunnen worden. Dat verschilt per groep. De ophaaltijd zal dezelfde tijd zijn als de vorige keren: tussen 8.30 en 10.30 uur.

Lieve groeten van ons allemaal! We hopen van harte dat jullie mooie Paasdagen zullen hebben!

Tot onze update van volgende week!

Hartelijke groet,

Karin van Schalkwijk 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl