Aandacht voor het 'corona-proof' brengen en halen van onze leerlingen

Beste ouders/verzorgers,

Sinds de volledige herstart van de school op 8 juni, ontvangen we regelmatig mailtjes van verontruste ouders over de drukte voor de school tijdens het wegbrengen en ophalen van de leerlingen. Ook wij hebben geconstateerd dat het op die momenten voor de school vrij druk is, waardoor niet alleen de 1,5 m-maatregel lastig op te volgen is, maar ook de verkeersveiligheid niet gewaarborgd is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om voor iedereen, ook buiten de hekken tijdens het halen en brengen, een veilige situatie te creëren. We hebben ons tenslotte te houden aan het landelijke protocol waarin deze maatregelen voorgeschreven worden. We willen daarom wat aanpassingen doorvoeren en u herinneren aan de afspraken om de situatie te verbeteren. Gelukkig gaat er al veel goed!

We hebben gemerkt dat het grootste probleem na schooltijd bij het ophalen ontstaat. Daarom mogen de zelfstandig naar school komende leerlingen van groep 7 en 8 vanaf maandag 15 juni tien minuten eerder naar huis. Daarmee willen we bereiken dat er bij het uitgaan van de school meer ruimte ontstaat. Ook mogen de BSO-medewerkers “hun” kinderen op het plein (i.p.v. buiten het hek) verzamelen.

Wat verwachten we van u?
We verzoeken u aan te komen rijden/lopen in de rijrichting van de auto’s. Komend verkeer (ook fietsers en voetgangers) komt dus vanaf de Prins Bernardlaan en vertrekkend verkeer gaat richting de rotonde. Op die manier voorkomen we twee tegengestelde verkeersstromen, waardoor het voor iedereen makkelijker is zich aan de 1,5 m-afstand te houden.
Ook vragen we u, als uw kinderen dat aankunnen, met hen een plek iets verder van de school af te spreken waar u op ze wacht. Het spreekt voor zich dat er wordt opgehaald door 1 persoon. Wilt u daarna zo snel mogelijk met uw kind(eren) vertrekken, zodat er voor de school weer ruimte ontstaat? Als er speelafspraakjes gemaakt moeten worden kunt u dat wellicht iets verder van de school af doen.
Het is prettig als u zowel met brengen als halen uw (bak)fietsen niet op het smalle stuk (de stoep vanaf de Elstlaan tot voorbij het “kleuter” gedeelte) parkeert en niet bij de doorgang van de hekken. U kunt wat verder doorlopen tot het bredere gedeelte of nog beter aan de overkant op de stoep (zoveel mogelijk langs de kant) uw fiets parkeren. Kortom: laten wij er met elkaar voor zorgen dat er voldoende plek is voor iedereen, zodat iedereen zich comfortabel kan voelen.
Verder stellen we het op prijs als u begripvol reageert als we u aanspreken op onveilig gedrag. Wij hebben vanaf het plein beter zicht op wat er op de stoep gebeurt. Zodoende kunnen wij het sneller zien als er een minder veilige situatie ontstaat, waar u zich wellicht zelf niet bewust van bent.
Dan als laatste nogmaals het verzoek om ook ’s morgens zo kort mogelijk bij de school aanwezig te zijn. Zodra uw kind veilig in het vak bij de leerkracht is aangekomen, kunt u na een vrolijke groet met een goed gevoel vertrekken (en niet wachten tot de kinderen de school in gaan). Op die manier ontstaat er ruimte voor andere ouders.

Het naleven van de regels in het landelijke protocol betreft een stukje bewustwording, waarbij we op uw medewerking blijven rekenen! Laten we het samen veilig en gezellig houden!

Alvast hartelijk dank namens iedereen. En natuurlijk een prettig weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl