Update coronamaatregelen en info over schoolgebonden zaken

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Waar wij vorige week nog extra aandacht moesten vragen voor het afstand houden bij het brengen en halen van uw kinderen, wil ik u deze week heel hartelijk bedanken voor de begripvolle manier waarop u op deze mail gereageerd heeft! Niet alleen in woorden van opluchting dat we er aandacht aan besteed hebben, maar ook in daden. Het is fijn te zien dat de kinderen nu makkelijker het plein op en af kunnen, en dat jullie ook meer ruimte ervaren.

Inmiddels is er weer een herziening gekomen op het vorige protocol, en de belangrijkste wijziging is ‘Voor kinderen t/m 5 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen’, behalve:

  • als het kind ook koorts heeft;
  • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor de kinderen vanaf groep 3 gelden nog de oude regels, dus die blijven thuis indien er sprake is van:

  • verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, licht hoesten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • een volwassen gezinslid met bij COVID-19 passende klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Ook in het nieuwe protocol wordt opgeroepen na school direct naar huis of de BSO te gaan. We zien echter dagelijks nog kinderen ‘s middags, al dan niet met ouders, op het schoolplein spelen. Het klinkt heel ongezellig, maar wilt u a.u.b. thuis bespreken dat het schoolplein momenteel niet als speeltuin gebruikt mag worden?

Verder wil ik u graag nog wat schoolgebonden zaken meegeven.

  • Het rapport dat we de kinderen (vanaf groep 3) dit jaar meegeven, wordt een speciaal ‘corona-rapport’. Het leek ons een goed idee om bij deze bijzondere periode een passend rapport te maken. Hierin is ook ruimte voor de kinderen zelf om opmerkingen te maken. Ook zal er extra aandacht zijn voor hun sociaal-emotionele kant;
  • Wanneer kinderen op een specifiek punt extra zorg behoeven, zal de leerkracht nog dit schooljaar een (telefonische) afspraak met u inplannen. Voor alle kinderen geldt dat we er momenteel vanuit gaan dat we aan het begin van het komende schooljaar met alle ouders startgesprekken kunnen voeren;
  • De gymlessen zijn vanaf komende week weer volgens het oude rooster en met de hele groep. Wel zijn de lessen nog zo veel mogelijk buiten, en kan er niet omgekleed worden voor en na de les. Bij slecht weer hebben de kinderen hun zaal-gymschoenen nodig.

    Rooster gymles op maandagen:
    8.30 uur groep 8
    9.15 uur groep 3
    10.00 uur groep 4
    10.45 uur groep 5
    11.30 uur groep 7

    Rooster gymles op dinsdagen:
    8.30 uur groep 8
    9.15 uur groep 2
    10.00 uur groep 3
    10.45 uur groep 4
    11.30 uur groep 5
    13.00 uur groep 6
    14.20 uur groep 7

  • Groepsfoto’s: ten slotte herinner ik u er graag aan dat morgen (vrijdag 19 juni) een fotograaf op school komt om buiten foto’s van de groepen te maken. Het ziet ernaar uit dat de weergoden ons morgen goed gezind zijn.

Ik wens u alvast een mooi weekend, met hopelijk een zonnige midzomerdag.
 

Hartelijke groeten,
Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl