Laatste update corona-maatregelen van dit schooljaar

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij leest u onze laatste corona-update van dit schooljaar. Voor deze laatste twee weken voeren we geen wijzigingen meer door, behalve dan dat de leerkrachten volgens het nieuwe protocol geen afstand meer hoeven te houden tot de kinderen. Dat vinden we allemaal erg prettig! Over het nieuwe schooljaar doen we nog maar geen voorspellingen. Daarvoor komen we in de laatste week van de vakantie bij elkaar zodat we u tijdig de afspraken kunnen doorgeven die op dat moment gelden.

Aangezien er in elk geval tot de zomervakantie geen ouders (anders dan op afspraak) op het schoolplein of in de school komen, zullen ook de laatste weken toch wat anders zijn dan andere jaren. Zo is de ouderbedankvoorstelling dit jaar helaas vervallen. Uiteraard neemt dit niet weg dat we u allen heel hartelijk willen bedanken voor alle hulp die u de kinderen thuis geboden heeft, en uiteraard ook bij de activiteiten die eerder dit jaar op of rond school plaatsvonden! Ook de juffen- en meestersdag (op 15 juli) vindt dus helaas plaats zonder aanwezigheid van de klassenouders. De groepsleerkrachten besteden hieraan nu op hun eigen manier aandacht. Ook namens mij: enorm bedankt voor jullie waardevolle hulp! Mede dankzij jullie inzet kunnen we de fijne school zijn die we graag willen zijn!

Ook voor de leerlingen van groep 8 ziet het afscheid er dit jaar anders uit dan bij voorgaande groepen 8 het geval was. Waar zij normaal gesproken verschillende optredens mogen verzorgen voor de andere klassen, de ouders, de leerkrachten en de voormalige groep 8-ers, hebben we de musical dit jaar in een Hollywoodjasje gestoken en er een heuse film van gemaakt. Op woensdag 15 juli zullen de leerlingen eerst een klein optreden voor de ouders geven in de voetbalbak, waarna ze met de leerkrachten de première van hun film in de aula gaan bekijken. De andere groepen kijken de film later in de week. We verheugen ons op de film en gaan er samen voor zorgen dat het ondanks de corona-maatregelen een waardig en feestelijk afscheid zal zijn.

Graag wijs ik u nog op wat puntjes die elk schooljaar aan het eind voorbijkomen.

  • Gevonden voorwerpen: we lopen er in de laatste week met de kinderen langs, zodat er al een eerste schifting plaatsvindt. We bewaren dit jaar alle gevonden voorwerpen, zodat u de spullen aan het begin van het nieuwe schooljaar ook nog kunt bekijken en verloren gewaande spullen hopelijk terug zult vinden.
  • Portfolio’s: deze komen 8 juli mee naar huis, waar u ze mag bewaren tot we de kinderen in het najaar oproepen ze weer mee te nemen. We wensen u veel plezier bij het samen met uw kind(eren) doornemen van de portfolio’s.
  • Geeft u uw kind(eren) de laatste week a.u.b. een extra tas mee om al hun schoolspullen en eventueel hun knutselwerken en luizencape in mee te nemen.

Ten slotte wijs ik u er nog op dat u in de laatste schoolweek nog een nieuwsbrief van ons kunt verwachten

En dan het afscheid in de laatste schoolweek/ op de laatste schooldag… Hoe ongezellig het ook klinkt, ik wil u toch graag vragen een afscheidsgroet voor de leerkrachten op een kaartje of in de mail te verwoorden. Vanaf het hek zwaaien mag natuurlijk altijd.

We kijken er nu al naar uit ook u komend jaar weer regelmatig in de school te mogen begroeten. Hopelijk zijn de omstandigheden dan verder verbeterd!

Ik wens u en de kinderen nog twee goede laatste schoolweken, en voor daarna alvast een mooie, rustgevende en veilige vakantie.


Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl