Kennismaken met vele geloven

In de groepen 6, 7 en 8 krijgen de kinderen het vak geestelijke stromingen van vakleerkracht Jan Kruidhof. Hij doet dit als GVO-docent (Geestelijk Vormingsonderwijs) vanuit de kerken en parochies in Voorschoten. Omdat iedere school en docent weer anders is, is er veel diversiteit in Nederland in deze lessen. 

Geloven is niet voor iedereen hetzelfde. Het speelt voor sommigen geen rol, terwijl het voor anderen heel belangrijk en waardevol is. Het doel is om kinderen een informerend en vrijblijvend beeld te geven van de belangrijkste godsdiensten die in Nederland voorkomen. De eigen kennis van de kinderen en hun ervaringen en vragen spelen een belangrijke rol  in de lessen. Ook het bijbrengen van respect voor anderen heeft een belangrijke plek. Iedere vraag of opmerking is belangrijk en de kinderen weten dat we niet om elkaar lachen, behalve natuurlijk om een grapje.

Het ‘geestelijke’ lijkt soms iets vaags of ver weg en is dat soms gewoon ook. De vakleerkracht vindt het leuk wanneer kinderen ontdekken en begrijpen dat het geestelijke ook dichterbij en grijpbaarder kan worden. Door te denken aan wat mensen allemaal vinden, geloven en voelen (blij, hoop of troost putten). Wat mensen samen met anderen doen (het sociale element) en hoe mensen uitdrukking geven in het uiterlijke en lichamelijke (bepaalde kleding, rituelen en symbolen).

We ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen godsdiensten en wat de betekenis en herkomst is van belangrijke feesten en rituelen.

De lessen worden opgehangen aan (levens)thema´s, (bekende) verhalen uit de bijbel en andere bronnen, maar ook aan godsdienstige feesten en tradities. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van toepasselijke plaatjes, filmpjes en liedjes en koppelingen gemaakt met de kennis, leef- en belevingswereld van de kinderen en actuele gebeurtenissen in bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. De kinderen maken meestal een persoonlijke verwerking. Dit stimuleert hen verbeeldingskracht te gebruiken of onder woorden te brengen hoe zij er zelf over denken. We praten hier over na. Wie dit wil, mag vertellen wat hij/zij heeft bedacht of gemaakt.

De kinderen nemen af en toe een setje werkbladen mee naar huis. Voor groep 6 is dit meer dan voor groep 7 en 8, omdat zij om de week geestelijke stromingen hebben. Met groep 7 en 8 worden uitjes gepland naar bijvoorbeeld een kerk of moskee.

Leerkrachten

Jan Kruidhof
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl