Informatie betreffende lockdown rond kerstvakantie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wat we niet verwacht hadden, is toch echt gebeurd: ook de basisscholen sluiten morgen al de deuren. Gelukkig hebben we er vandaag nog een gezellige dag van kunnen maken, niet in de laatste plaats door de prachtige kerstmusical van groep 8!

De komende drie dagen gaan we als team aan de slag om de school op te ruimen en het onderwijs op afstand voor na de vakantie vorm te geven. Hierover berichten we jullie in de vakantie. De volgende punten kunnen we wel vast delen.

Periode onderwijs op afstand
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we van maandag 4 t/m vrijdag 15 januari onderwijs op afstand gaan verzorgen.

Rooster en contactmomenten
De komende dagen gaan we het rooster vormgeven. Wel kunt u vast in de agenda zetten dat alle leerkrachten op maandag 4 januari om 10.00 uur het nieuwe jaar met hun groep gaan openen met een digitale bijeenkomst via Meet. De uitnodiging en details ontvangt u tijdig per mail.

Chromebooks
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen na de vakantie digitaal onderwijs op afstand. Mocht u thuis niet voldoende toegang hebben tot digitale middelen, dan kunt u van school een chromebook lenen. Om het aantal reisbewegingen na de vakantie tot een minimum te beperken, kunt u het chromebook vóór de vakantie ophalen. U kunt hiervoor de leerkracht van uw oudste kind vóór woensdag 16 december 14.00 uur een mail sturen met het verzoek een chromebook te lenen. In de mail geeft u aan dat u de voorwaarden zoals die in het contract (zie bijlage email) zijn aangegeven accepteert. (U hoeft het contract dus niet in te vullen.) De leerkracht mailt u vervolgens wanneer u het chromebook kunt ophalen. We gaan op school zorgvuldig om met onze chromebooks en gaan ervan uit dat uw kind dat thuis ook zal doen. Het spreekt voor zich dat het chromebook, zoals gesteld in de voorwaarden, enkel bedoeld is voor educatieve doeleinden.

Overig lesmateriaal
De kinderen krijgen vandaag al zo veel mogelijk papieren lesmateriaal mee naar huis. Wij laten het u weten wanneer er meer spullen opgehaald kunnen worden.

Noodopvang
Anders dan tijdens de eerste lockdown, mogen opa’s en oma’s of andere oppassers deze keer wel op de kinderen komen passen. Toch geldt ook de komende drie dagen en de periode na de vakantie de mogelijkheid voor gezinnen waarbij beide ouder(s)/verzorger(s) in de zogenoemde cruciale beroepen werken, kinderen op school te laten opvangen. De lijst met cruciale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Mocht u geen andere opvang kunnen vinden, dan kunt u een verzoek indienen bij de directie via mail. Geeft u in deze mail aan voor welke van uw eigen werkdagen, graag met datum, u geen opvang heeft kunnen regelen en u dus opvang door school nodig heeft. 

Tot de kerstvakantie is het voor ons lastig om voor opvang te zorgen. Wilt u hier dus alleen gebruik van maken als het echt niet anders kan. In dat geval ontvangen we de aanvraag graag uiterlijk vanavond. Er wordt tot de kerstvakantie aan de kinderen van de opvanggroep geen les gegeven. De kinderen worden op een andere manier bezig gehouden.

De data voor de week na de vakantie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 17 december. Vanaf de kerstvakantie volgen we in de opvanggroep het digitale lesrooster van de leerlingen. 

Besmettingen
Gelukkig hebben we dit schooljaar op de Nuts pas één positief geteste leerling gehad en helaas net vandaag nog een positief geteste leerkracht. De betrokken groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht en we hopen natuurlijk dat hij in de vakantie gauw weer opknapt. Ook hopen we dat de lockdown snel effect heeft en het aantal landelijke besmettingen gaat teruglopen. Wel vragen we u ook in de komende periode eventueel geconstateerde besmettingen te blijven doorgeven via de mail.

We wensen u veel sterkte de komende periode en bedanken u voor de warme reacties die wij al hebben mogen ontvangen op de mail van gisteren!

Ondanks alles hopen we dat jullie een fijne kerstvakantie hebben en dat we maandag 4 januari in de Meet enthousiaste verhalen gaan horen.

Zorg goed voor elkaar en tot ziens in 2021,


Hartelijke groeten,

Karin van Schalkwijk


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl