Groep 4

Op de Nutsbasisschool wordt binnen een klassikaal systeem zoveel mogelijk adaptief lesgegeven. Dit betekent dat er gedifferentieerde instructie wordt gegeven en ook bij de verwerking van de stof wordt ingespeeld op individuele verschillen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen het meeste halen uit hun eigen capaciteiten en dat we daarbij minimaal voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld.

Kunnen inspelen op individuele behoeften van kinderen wordt onder meer mogelijk gemaakt door de kinderen op vaste tijden zelfstandig te laten werken. Op deze manier wordt tijd vrij gemaakt voor de individuele begeleiding van de leerlingen.

In groep 3 ligt het accent op het lezen, de taalvaardigheid, het schrijven en het rekenen. Vanaf groep 4 komen er steeds vakken bij. Zoals bijvoorbeeld begrijpend lezen en spelling. Daarnaast gaan we in groep 4 steeds dieper in op het rekenen en de taalvaardigheid.

Speciaal in groep 4 is de cursus van: The Russian School of Arts.

Leerkrachten

Anne-Marie Meijer
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT