Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de AVG heeft de Nutsbasisschool de heer A.J. Dubois aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. De heer Dubois houdt toezicht op een juiste uitvoering van de AVG door gevraagd en ongevraagd de wijze van verwerking van persoonsgegevens te onderzoeken, hierover informatie te geven en te rapporteren.

De Functionaris Gegevensbescherming onderhoudt contact met de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens. De heer Dubois is bereikbaar via:

OHM Leiden
Rooseveltstraat 18
2321 BM Leiden
E-mail: ddubois@ohm.nl
Telefoon: 071-5166677

Bij vragen over de AVG en de school kunt u ook ten allen tijde contact opnemen met de directeur van de school.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl