Uw kind aanmelden

U wilt uw kind op de Nutsbasisschool aanmelden. Hieronder leest u hoe u uw kind kunt aanmelden.

Procedure

  1. Download het juiste formulier hieronder en vul het zo nauwkeurig mogelijk in. Voor kinderen jonger dan 3 jaar gebruikt u het vooraanmeldingsformulier; voor kinderen van 3 jaar of ouder kunt u het aanmeldingsformulier gebruiken.
  2. Onderteken het formulier en stuur het op:
  3. U ontvangt van ons een bevestiging van uw (voor)aanmelding. Uw aanmelding wordt op de lijst voor het betreffende schooljaar geplaatst.
    Als u binnen drie weken niets hebt gehoord, neemt u dan contact op met de school.
  4. Op basis van de aanmeldingsprocedure krijgt u een bevestiging van plaatsing. Mochten we geen plek hebben, dan kunt u ons via de mail een verzoek sturen om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

Is uw kind jonger dan 3 jaar?

U kunt als ouder een vooraanmelding doen op een basisschool in de Gemeente Voorschoten. Dit kan vanaf het moment dat uw kind geboren is totdat uw kind 3 jaar wordt. U kunt dat doen op meerdere basisscholen.

Download het vooraanmeldingsformulier

Is uw kind 3 jaar of ouder?

Vlak voor uw kind drie jaar wordt, wordt door de school gevraagd of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken op het moment dat uw kind 3 jaar wordt. Is uw kind nog niet met een voorlopige aanmelding bij een school bekend, dan kunt u vanaf het derde jaar uw kind op een school aanmelden. Bekijk de aanmeldingsprocedure 2023-2024 voor verdere details.

Download het aanmeldingsformulier

De aanmeldingsprocedure

Vanaf het schooljaar 2022-2023 geldt in Voorschoten een nieuwe aanmeldingsprocedure. Met deze nieuwe procedure voldoen we aan de wet- en regelgeving op dit gebied en communiceren we op een transparante manier aan ouders hoe we omgaan met de aanmelding van nieuwe leerlingen.

Download de aanmeldingsprocedure

Het toelatingsbeleid van Panta Rhei

Voor het algemene toelatingsbeleid van Panta Rhei verwijzen wij u naar de website van Panta Rhei of u kunt hier klikken.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT