Managementteam

De dagelijkse leiding van de Nutsbasisschool is in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de directie en de intern begeleider. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid.

Leden van het management team

Jurrie Krosse
Karin van Schalkwijk
Nicole Verschueren
Noëlle Dijksman
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT