Medisch handelen

Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, het naar school te laten gaan.

Steeds vaker wordt er om die reden medisch handelen van leerkrachten verwacht, zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een injectie, het prikken van een bloedsuiker, et cetera. Sinds de komst van Passend Onderwijs krijgen steeds meer basisscholen c.q. leerkrachten met deze vragen te maken. Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken protocol.

In dit protocol kunt u nalezen welke afspraken er zijn gemaakt bij medisch handelen en vindt u de modelformulieren voor het toedienen van medicijnen en het uitvoeren van voorbehouden medische handelingen (BIG) en de bekwaamheidsverklaring hiervoor.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT