De Bovenkamer

De Bovenkamer is bedoeld om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben te stimuleren naast het normale lesplan. In de Bovenkamer doen we onder begeleiding extra projecten om aan te sluiten bij de talenten van de leerlingen

De Nutsbasisschool is lid van De Leidse Aanpak. De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een samenwerking van meer dan 40 partners. Doel van onze samenwerking is om de talenten van 0 - 24-jarigen te vinden en te ontplooien.

  • De Leidse Aanpak ondersteunt (hoog)begaafde en getalenteerde kinderen en jong volwassenen bij het ontdekken en ontplooien van hun talenten.
  • We werken samen, wisselen expertise uit en versterken kennis op het gebied van talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid.

Meer lezen, ga naar de website van DLA http://deleidseaanpak.nl/

Beleidsplan

Hoe we omgaan met de plusklas binnen de nutsbasisschool hebben we omschreven in het beleidsplan.

Klik hier voor het beleidsplan

Leerkrachten

Suzanne Emous
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT