Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid en beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt dit opvragen bij de directie.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Hoe de zorg op onze school geregeld is, kunt u vinden op bladzijde 18 t/m 26 van de schoolgids. klik hier om de schoolgids te downloaden.

Anti-Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, de ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anti-pestprotocol van onze school te downloaden.

Financiële verantwoording

De stichting verantwoordelijk voor de Nutsbasisschool legt jaarlijks financiële verantwoording af. Bekijk hier het Jaarverslag van 2019.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl