Groep 3

Op de Nutsbasisschool wordt binnen een klassikaal systeem zoveel mogelijk adaptief lesgegeven. Dit betekent dat er gedifferentieerde instructie wordt gegeven en ook bij de verwerking van de stof wordt ingespeeld op individuele verschillen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen het meeste halen uit hun eigen capaciteiten en dat we daarbij minimaal voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld.

Kunnen inspelen op individuele behoeften van kinderen wordt onder meer mogelijk gemaakt door de kinderen op vaste tijden zelfstandig te laten werken. Op deze manier wordt tijd vrij gemaakt voor de individuele begeleiding.

In groep 3 ligt het accent op het lezen, de taalvaardigheid, het schrijven en het rekenen.

Leerkrachten

Diana van der Meulen
Martine Rijfkogel
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT