Ouderbetrokkenheid

Actieve en betrokken ouders zijn de hoeksteen van de Nutsbasisschool. Samen met de ouders laten we onze school zo goed presteren.

De dagelijkse lessen en pedagogische begeleiding van de leerlingen is natuurlijk de verantwoordelijkheid van het schoolteam. Maar op en rond de school gebeurt zo veel, dat hulp van ouders altijd welkom is.

U kunt ook helpen

Heeft u overdag tijd,of wilt u juist ’s avonds uw steentje bijdragen? Wilt u af en toe iets doen of zoekt u juist een structurele rol? Er is van alles te doen.

Alle functies staan open voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Soms zijn ook grootouders welkom als ondersteuning.

Ondersteuning op uitvoerende taken

Ouders kunnen de school bijvoorbeeld helpen bij de organisatie van evenementen of kunnen meedraaien in het team van luizenpluizers. Sommige taken beslaan een schooljaar (bijvoorbeeld de functie van klassenouder), andere taken zijn incidenteel (bijvoorbeeld een groepje kinderen rijden naar een excursie of assisteren bij een verkeersles).

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten naast vertegenwoordigers van het schoolteam ook drie ouders.

Gezamenlijk voordeel

Het is leuk en nuttig om actief te zijn als ouder. U blijft nauw betrokken bij de schoolomgeving van uw kind(eren) en het is een mooie manier om contacten te onderhouden met de directie, groepsleerkrachten en andere ouders. Actieve en betrokken ouders zijn welkom op de Nutsbasisschool!

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT