Beeldmateriaal

Beeldmateriaal gemaakt door ouders van school activiteiten

Voor foto's die tijdens activiteiten van school worden gemaakt door ouders geldt het volgende. De Nutsbasisschool is – ook in het kader van de AVG – verantwoordelijk voor het zorgen van een veilige omgeving voor haar leerlingen. Dit geldt ook voor de situatie waarin foto’s worden gemaakt door ouders tijdens activiteiten die door de school worden aangeboden.

De school kan niet controleren wat u met deze foto’s doet. Omdat er ouders zijn die niet willen dat foto’s van hun kind (online) worden gepubliceerd, vragen wij u vriendelijk om foto’s van anderen dan uw eigen kind, niet (online) te verspreiden zonder dat u dit met de betreffende ouders hebt afgesproken. Dit geldt ook voor foto’s in app groepen die door ouders zijn aangemaakt. Maakt u bij voorkeur afspraken in de app over het plaatsen van fotomateriaal zodat u van elkaars wensen op de hoogte bent. We danken u hierin voor uw medewerking.

Verzoek bij het gebruik van app groepen waarin foto's van leerlingen/ouders/leerkrachten worden geplaatst: Zorg dat alle deelnemers aan de groep weten van welke kinderen wel, en van welke kinderen geen foto's in de groep mogen worden geplaatst.

Verspreid foto's uit de appgroep niet verder via het internet

Maak afspraken over welke foto's wel en niet in de groepsapp worden geplaatst. Houd hierbij altijd rekening met het feit dat foto's van de kinderen ook onbedoeld buiten de groepsapp terecht kunnen komen. Maak alle deelnemers aan de groepsapp beheerder van de groep. Op die manier kan een ouder indien gewenst op elk moment een foto van zijn kind verwijderen.

Wijs bij het toevoegen van nieuwe ouders aan de groepsapp op de afspraken die over het plaatsen van foto's zijn gemaakt.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT