Leerlingenraad

Een van de doelen van de leerlingenraad is om de betrokkenheid van kinderen bij de school en het onderwijs te vergroten. Daarnaast geven we hiermee leerlingen een eigen stem binnen de school, zodat ze weten dat ze gezien en gehoord worden.

In juni 2023 hebben in de groepen 4 t/m 7 democratische verkiezingen plaatsgevonden. De winnaars hebben een zetel in de leerlingenraad gekregen. Vanuit iedere groep zijn twee kinderen afgevaardigd. Voor het schooljaar 2023-2024 bestaat de raad uit:

Thijmen en Bo (groep 5), Lily en Emily (groep 6), Emma en Fleur (groep 7) en Marijn en Thomas (groep 8).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT