Onderwijs op de Nutsbasisschool

De missie en visie op het onderwijs bij de Nutsbasisschool vullen we in met een eigen aanpak en zorgvuldig gekozen methoden. Op deze pagina vindt u een overzicht van gebruikte aanpak en methoden.

Lees meer over de missie en visie

Kanjertraining

Op de Nutsbasisschool willen wij kinderen de kans geven zich zowel intellectueel, creatief als emotioneel optimaal te ontwikkelen. In het kader van de bevordering van een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling hebben wij op de Nutsbasisschool gekozen voor de Kanjermethode.

Lees meer over Kanjertraining

Goed leren schrijven

Op de Nutsbasisschool vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren schrijven. De manier waarop dit gebeurt mag niet overhaast worden.

Lees meer over Goed leren schrijven

Creatief en muzikaal zijn

Op de Nutsbasisschool besteden we veel aandacht aan creatieve vakken en muziek. Er komen met verschillende vormen van creatief bezig zijn langs. Denk bijvoorbeeld aan tekenen, toneel, handvaardigheid, koken, schilderen enz.

Lees meer over Creatief en muzikaal zijn

Presenteren voor een groep

Op de Nutsbasisschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich al op jonge leeftijd veilig genoeg voelen om iets te presenteren voor de groep.

LEES MEER OVER PRESENTEREN VOOR EEN GROEP

Learn English in School

We gebruiken de methode "Join In" voor onze lessen Engels. De kinderen leren al op jonge leeftijd (kleuters) met Engels om te gaan.

LEES MEER OVER LEARN ENGLISH IN SCHOOL

Bewegingsonderwijs

De gymnastiek lessen worden gegeven door de vakleerkracht.

Lees meer over Bewegingsonderwijs

Mediawijs worden

Onze kinderen leven in een digitale wereld. Daar zijn vele voordelen aan. Ook zijn er belangrijke zaken die een kind moet leren over de beperkingen en valkuilen van de nieuwe media.

LEES MEER OVER MEDIAWIJS WORDEN

Kennismaken met vele geloven

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen les in het vak: 'Geestelijke Stromingen'. De kinderen leren op deze manier meer over de verschillende geloven in onze maatschappij.

Lees meer over Kennismaken met vele geloven

Wegwijs in het verkeer

In de klassen worden verkeerslessen gegeven en Saskia van den Berg begeleidt de praktische verkeerslessen op het schoolplein en in de omgeving van de school.

Lees meer over Wegwijs in het verkeer

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT