Beeldmateriaal gemaakt op school

Op de Nutsbasisschool willen we u af en toe met beeldmateriaal (met name foto’s) laten zien waar we in de klas mee bezig zijn. Van uw kind(eren) worden alleen foto’s/video’s gemaakt als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Foto’s kunnen worden verstuurd aan ouders/verzorgers van de eigen groep van uw kind maar bijvoorbeeld ook op de website of in de krant geplaatst worden.

U kunt in het systeem Parro (hiervoor krijgt u toegang zodra u een kind op school heeft) aangeven of u toestemming geeft voor het maken van foto’s/video’s door medewerkers van de Nutsbasisschool; en zo ja voor welke doeleinden deze foto’s mogen worden gebruikt. U kunt uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van beeldmateriaal en de instructie voor het doorgeven van uw voorkeuren in Parro.

Voor meer informatie wijzen we u graag op de volgende links:
- Kennisnet
- Autoriteit persoonsgegevens

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT