Beeldmateriaal gemaakt op school

De Nutsbasisschool verspreidt op dit moment geen foto’s via internet, bijvoorbeeld op de website of via Parro. Dit besluit is eerder dit jaar door het bestuur en de directie in gezamenlijk overleg genomen, in overleg met juristen en onze functionaris gegevensbescherming (FG).

Voordat de school weer foto’s van kinderen tijdens schoolactiviteiten deelt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Een deel van de voorwaarden wordt meegenomen in alle maatregelen die sinds februari van dit jaar worden genomen in het kader van implementatie van de AVG op school. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een protocol voor verspreiding van beeldmateriaal en toestemmingsformulieren inclusief een database. De school moet namelijk van elke leerling op elk moment onder meer kunnen vaststellen of de leerling op de foto mag en via welk kanaal deze foto mag worden verspreid. Daarbij moet het medium voldoende beveiligd zijn. Op dit moment is bijvoorbeeld Parro niet voldoende beveiligd om te gebruiken voor foto’s uit de klas.

Pas als aan de voorwaarden (protocol, toestemming en beveiligd medium) is voldaan, zal de school weer overwegen foto’s te plaatsen.

Voor meer informatie wijzen we u graag op de volgende links:
- Kennisnet
- Autoriteit persoonsgegevens

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl