Werken bij de Nutsbasisschool, wat mag je verwachten?

Sfeer

Op de Nutsbasisschool heerst een fijne sfeer. Collega’s zijn er voor elkaar en helpen elkaar graag. Het team bestaat uit een evenwichtige combinatie van ervaren leerkrachten en een nieuwe generatie. De ervaren leerkrachten vormen een inspiratiebron en een vraagbak voor jongere collega’s maar staan ook open voor wat nieuwe collega's inbrengen. In de teamkamer, tijdens studiedagen en op vrije momenten staat humor centraal en wordt oprecht naar elkaar geluisterd. Het team bestaat uit ‘mensen mensen’ waar je mee kunt lachen, die je begrijpen, serieus nemen, en er voor je zijn wanneer je ze nodig hebt.

Materialen, middelen, specialisten en ondersteunend personeel

Middelen
Op de Nutsbasisschool zijn diverse moderne middelen aanwezig die gebruikt kunnen worden in de onderwijspraktijk. We maken gebruik van moderne en activerende lesmethodes, een computerruimte, Chromebooks, een groot speelplein, een mooi park vlakbij de school, een goed uitgerust lokaal voor handvaardigheid. Door alle beschikbare middelen kun jij als leerkracht je onderwijs leuker, inventiever en interessanter maken voor de kinderen. Wanneer iets nog niet op school aanwezig is, is de kans groot dat het aangeschaft kan worden als het doel van het gebruik duidelijk is.

Begeleiding binnen en buiten de klas
Naast voldoende middelen zijn er drie breed inzetbare onderwijsassistentes voor extra  begeleiding. Zij kunnen een klein groepje begeleiden, helpen met materialen klaarzetten, nakijken of de klas draaien terwijl jij als leerkracht met een groepje leerlingen aan de slag gaat. Binnen het team zijn veel verschillende talenten aanwezig. We hebben creatieve collega’s, collega’s die sterk zijn op het gebied van ICT en natuur. Daarnaast is op de Nutsbasisschool een specialist voor (hoog)begaafde kinderen en zijn er gedragsspecialisten aanwezig.

Culturele en creatieve activiteiten
De Nutsbasisschool doet samen met andere scholen mee met activiteiten als sportdagen en kunstvoorstellingen en organiseert zelf ook leuke activiteiten op school. Zo organiseert de school twee keer per jaar de Happy Fridays. Tijdens deze vrijdagmiddagen worden workshops georganiseerd door ouders en leerkrachten voor de groepen 4 tot en met 8. De kinderen volgen drie middagen dezelfde workshop, van figuurzagen of dansen tot drummen en koken. Deze vrijdagen staan bol van creativiteit en talentontwikkeling. Daarnaast worden er na school technieklessen gegeven. Tijdens de Kinderboekenweek komen er bekende schrijvers op bezoek en komen de opa’s en oma’s van de kinderen in de klas voorlezen.

Waar je als leerkracht je creativiteit nog meer in kwijt kunt, zijn de podiumkunsten van de klas. Twee keer per jaar treedt de klas op voor andere leerlingen en ouders en belangstellenden. Vaak is dit een toneelstuk gecombineerd met zang en dans. De podiumkunst wordt meestal samen met de kinderen bedacht, maar er zijn ook weleens leuke hoor- of schaduwspellen met de klas opgevoerd. Daarnaast voert groep 8 jaarlijks een kerst- en eindmusical op.

Elk jaar is er aandacht voor een bijzonder thema (wetenschap/cultuur/kunst). Het project wordt feestelijk geopend en tijdens de afsluiting mogen familieleden en belangstellenden komen kijken naar wat de kinderen hebben geleerd en gemaakt.

Talent ontwikkeling team
Het team is het schooljaar 2018/2019 gestart met een talententraject. In eerste instantie houdt dit in dat de leerkrachten zelf ontdekken waar hun talenten liggen en hoe zij deze goed kunnen benutten. Later in het traject willen we dit breder trekken en ook met de kinderen actief aan de slag gaan met hun talenten. Dit zorgt ervoor dat zij ontdekken wat hun sterke talenten zijn en hoe zij deze in hun schoolcarrière kunnen inzetten.

Directie en collega’s

Vanuit collega’s en directie is er vertrouwen in alle docenten. We werken natuurlijk wel met vaste afspraken over vakgebieden en didactische werkwijzen, waardoor we een gestructureerde lijn creëren door de school heen, maar binnen je eigen klas heb je veel vrijheid om een werkwijze te vinden die bij je past.

Werkdruk

De werkdruk wordt op de Nutsbasisschool op verschillende manieren aangepakt, onder andere door leerkrachten overdag dagdelen vrij te roosteren om andere (administratieve) taken uit te voeren. Leerkrachten bereiken veel tijdens deze uren, waardoor ze op andere momenten meer tijd en energie hebben voor waar het echt om draait. De school heeft een administratieve kracht en een conciërge in dienst. Zij doen ook ondersteunend werk voor de leerkrachten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT