Medezeggenschapsraad 

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en teamleden gelegenheid invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen op school.

Zo heeft de MR instemmings- en adviesrechten op het gebied van het bestuursbeleid, de ouderbijdrage, schoolgids en de bevordering van openheid en overleg. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in een reglement.

Leden

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. MR-leden worden gekozen voor drie jaar.

Oudergeleding

  • Mariëlle Sinke (voorzitter, kinderen in groep 4 en groep 7)
  • Niels l'Abée (kinderen in groep 4, groep 7 en groep 8)
  • Eddy van der Mark (kind in groep 7)

Teamgeleding

  • Marian Siebenga (leerkracht groep 1/2 rood)
  • Carolien van der Zaal (leerkracht groep 1/2 blauw)
  • Conny Zonneveld (leerkracht groep 8)
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl