Medezeggenschapsraad 

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en teamleden gelegenheid invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen op school.

Zo heeft de MR instemmings- en adviesrechten op het gebied van het bestuursbeleid, de ouderbijdrage, schoolgids en de bevordering van openheid en overleg. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in een reglement.

Leden

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. MR-leden worden gekozen voor drie jaar. Daarnaast heeft de Nutsbasisschool één afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Panta Rhei.

Oudergeleding

  • Saskia Marsman
  • Emmy Willems
  • Merel Gerding-Prins

Teamgeleding

  • Conny Zonneveld (leerkracht groep 8)
  • Yvonne van Rooijen (leerkracht groep blauw)
  • Marjolein Labuschagne (leerkracht groep 1-2 Wit)

Lid GMR Panta Rhei

  • Emmy Willems
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT