Medezeggenschapsraad 

 

De medezeggenschapsraad (MR) geeft ouders en teamleden gelegenheid invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen op school.

Zo heeft de MR instemmings- en adviesrechten op het gebied van het bestuursbeleid, de ouderbijdrage, schoolgids en de bevordering van openheid en overleg. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in een reglement.

Leden

De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. MR-leden worden gekozen voor drie jaar. Daarnaast heeft de Nutsbasisschool één afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Panta Rhei.

Oudergeleding

  • Mariëlle Sinke (voorzitter, kinderen in groep 5 en groep 8)
  • Niels l'Abée (kinderen in groep 4 en groep 8)
  • Eddy van der Mark (kind in groep 8)

Teamgeleding

  • Conny Zonneveld (leerkracht groep 6)
  • Meta van der Wal (leerkracht groep 8)
  • Maurits Pulles (leerkracht groep 7)

Lid GMR Panta Rhei

  • Mariëlle Sinke
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT