Bestuur

 

De Nutsbasisschool valt onder de Stichting Nutsschool Voorschoten. Deze stichting is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De Stichting heeft een eigen bestuur. Dit bestuur vormt het bevoegd gezag. Het behartigt de materiële en personele belangen van de Nutsbasisschool en draagt eindverantwoordelijkheid. Zo stelt het bestuur leerkrachten aan, voert overleg met de gemeente Voorschoten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vertegenwoordigt de school naar buiten in het schoolbesturenoverleg.

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden en bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel. De leden hebben een zittingsperiode van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Minimaal vijf bestuursleden hebben een kind op de Nutsbasisschool, maar we streven altijd naar alle zeven.

De samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting Nutsschool Voorschoten:

  • Anniek van Bentum-Sinnema, toezichthouder: interim voorzitter, beleids- en juridische zaken (kinderen in groep 4, 6 en 8)
  • Merijn Scheffer, toezichthouder: secretaris (kind in groep 8)
  • Jasper Willems, toezichthouder: penningmeester (kinderen in groep 1/2 rood, 4 en 5)
  • Anneli van der Reijden, toezichthouder: personeelszaken
  • Daan Meijs, uitvoerend: penningmeester (kinderen in groep 6 en 7)
  • Robert Grijseels, uitvoerend: ICT en projecten (kind in groep 6)

Als postadres van het bestuur geldt het adres van de Nutsbasisschool. U kunt het bestuur per e-mail bereiken via bestuur@nutsbasisschool.nl.

Wilt u meer informatie over de jaarcijfers, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester@nutsbasisschool.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.

Per 1 januari 2021 zal het bestuur haar taken overdragen aan Panta Rhei.
Zie:
Bestuur Nutsbasisschool fuseert met scholengroep Panta Rhei.

  

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl