Bestuur

Foto bestuur 2016

De Nutsbasisschool valt onder de Stichting Nutsschool Voorschoten. Deze stichting is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De Stichting heeft een eigen bestuur. Dit bestuur vormt het bevoegd gezag. Het behartigt de materiële en personele belangen van de Nutsbasisschool en draagt eindverantwoordelijkheid. Zo stelt het bestuur leerkrachten aan, voert overleg met de gemeente Voorschoten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vertegenwoordigt de school naar buiten in het schoolbesturenoverleg.

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven leden en bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel. De leden hebben een zittingsperiode van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Minimaal vijf bestuursleden hebben een kind op de Nutsbasisschool.

Samenstelling van het algemeen bestuur van de Stichting Nutsschool Voorschoten per juni 2017:

  • Jan-Geert Vink, toezichthouder: voorzitter (kinderen in groep 6 en 4)
  • Machiel de Jong, toezichthouder: secretaris (kinderen in groep 4 en 1/2 rood)
  • Michiel Ellens, toezichthouder: penningmeester (kinderen in groep 6 en 4)
  • Anniek van Bentum - Sinnema, toezichthouder: beleids- en juridische zaken (kinderen in groep 5, 3 en 1/2 blauw)
  • Daan Meijs, uitvoerend: penningmeester (kinderen in groep 4 en 3)
  • Baljé Weber, uitvoerend: ICT/projecten (kinderen in groep 4 en 1/2 blauw)
  • Jeroen Croes, uitvoerend: personeelszaken (kinderen in groep 6 en 4)

Als postadres van het bestuur geldt het adres van de Nutsbasisschool. 

Wilt u meer informatie over de jaarcijfers, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester@nutsbasisschool.nl. Wij nemen dan snel contact met u op.

  

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl