Bestuur

 

Per 1 januari 2021 maakt de Nutsbasisschool Voorschoten onderdeel uit van de Stichting Panta Rhei. Panta Rhei vormt het bevoegd gezag van zeventien basisscholen in Leidschendam-Voorburg en omgeving.  Het bevoegd gezag van Panta Rhei is in handen van een college van bestuur dat sinds februari 2017 uit één persoon bestaat. De toezichthoudende rol wordt vervuld door een raad van toezicht bestaande uit vijf personen.

Als besturingsfilosofie gaan we uit van het subsidiariteitsbeginsel: de verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Zo is iedere directeur integraal schoolleider en dus verantwoordelijk voor datgene wat in de school gebeurt.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor alles wat in de organisatie gebeurt. Elk kwartaal verschijnt een bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen op organisatieniveau worden beschreven (publieke verantwoording).

Direct door naar de website van Panta Rhei.

Benieuwd welke scholen nog meer onder Panta Rhei vallen?
Lees de folder Onze scholen stellen zich voor.
onze scholen stellen zich voor


Panta Rhei - Bestuur

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT