Groep 6

Op de Nutsbasisschool wordt binnen een klassikaal systeem zoveel mogelijk adaptief lesgegeven. Dit betekent dat er gedifferentieerde instructie wordt gegeven en ook bij de verwerking van de stof wordt ingespeeld op individuele verschillen. Uitgangspunt is dat alle leerlingen het meeste halen uit hun eigen capaciteiten en dat we daarbij minimaal voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus die door de overheid zijn vastgesteld.

Kunnen inspelen op individuele behoeften van kinderen wordt onder meer mogelijk gemaakt door de kinderen op vaste tijden zelfstandig te laten werken. Op deze manier wordt tijd vrij gemaakt voor de individuele begeleiding van de leerlingen. 

In groep 6 gaat het vooral om de verdieping van de verschillende vakken. Bij topografie gaan ze heel Nederland behandelen en bij het rekenen komt het cijferend optellen en aftrekken aan bod. Bij spelling wordt er een eerste begin aan de werkwoord vorming van de Tegenwoordige Tijd en de Verleden Tijd.

Leerkrachten

Renée Schoon
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT