Let(s) go Nuts!

Nutsbasisschool vrolijk van start

Wegens de sluiting van de scholen konden ook de kinderen van de Nutsbasisschool de afgelopen weken niet naar school. Op 9 februari is de school weer volledig open gegaan; met al die sneeuw werd het een letterlijk en figuurlijk frisse start in 2021. Wat heeft iedereen naar dit moment uitgekeken!

Om de herstart van het schooljaar gezellig te beginnen heeft de Evenementen Commissie van de Nuts het thema “Heel de Nuts Bakt: Let(s) go Nuts!” geïnitieerd.  Iedere leerling van de school heeft een verrassingstasje ontvangen met hierin het recept, het noten (‘Nuts’)vormpje en de ingrediënten voor het bakken van de ‘Nuts’ koekjes. In het weekend voorafgaand aan de schoolopening zijn de kinderen, veelal onder begeleiding van hun ouders, de keuken in gegaan om heerlijke koekjes te bakken. Op de feestelijke eerste dag heeft iedereen een lekker (en mooi versierd) koekje meegenomen naar school om deze vervolgens gezamenlijk met de leerkracht en klasgenootjes op te eten.

Ben, vader van 4 kinderen op de Nuts: ”Het is heerlijk om met de kinderen de keuken in te gaan en lekker bezig te zijn. Alleen als het bakken klaar is en de rommel moet worden opgeruimd is er opeens niemand meer te bekennen. Zelf vind ik het voorproeven het leukste moment, alleen helpt het niet tegen de corona kilo`s, haha!”

De kinderen zijn blij: “Ik ben blij dat ik weer naar school mag. De koekjes vind ik erg lekker en leuk om te maken. Ik ga er op school lekker van genieten, al heb ik er wel alvast een paar voorgeproefd. Ik zit met mijn 3 zussen op de Nutsschool en we hebben 4 pakketjes gekregen, we kunnen dus nog heel veel koekjes bakken!“

Na het thuisbezorgen van de tasjes stroomden vanuit de klassenapps de enthousiaste reacties binnen. De verrassingspakketjes zijn goed ontvangen en het samen koekjes bakken heeft een positieve boost gegeven aan de herstart van het schooljaar in 2021!

  

 

Op de bijgaande foto staan van links naar rechts: Madelief, Feline, Jolein en Annabel

 

Media
  • Foto koekjes

Op de Nutsbasisschool geven (groot)ouders les!

In de week van 11 t/m 15 maart vonden in Nederland onderwijs acties plaats. Het lerarentekort wordt steeds groter en hierdoor komt de onderwijskwaliteit in gevaar. Er moet echt iets gebeuren. Op de Nutsbasisschool werden ouders en grootouders uitgenodigd om les te komen geven, om te ervaren hoe leuk, uitdagend en gevarieerd het beroep van leerkracht eigenlijk is. En zo gebeurde het dat er lessen werden gegeven over allerlei interessante onderwerpen: de kleuters bogen zich o.a. over geleedpotigen, bloembollen, Vincent van Gogh en de zonnebloemen en over de verkiezingen van de Provinciale Staten. In de hogere groepen leerden de kinderen alles over raketten, over het gebruik van dieren door de mens, over internetbeveiliging, over kunst en afval en werd een mooi verhaal voorgelezen en besproken. In groep 8 kwam de bijna 90-jarige moeder van een leerkracht vertellen over de tweede wereldoorlog. De lesgevende (groot)ouders waren creatief en maakten gebruik van gevarieerde werkvormen. De kinderen hebben van deze lessen genoten. De lesgevende ouders vonden het een mooie en leerzame ervaring. Lesgeven aan een hele groep, het was ook best spannend. De school was blij met de inzet van deze ouders en roept iedereen op: kom erbij, want leerkracht zijn is een prachtig vak! Neem gerust contact op met de directeur van de school voor een oriënterend gesprek over een baan in het onderwijs. 

Beste ouders/verzorgers,

Sinds de volledige herstart van de school op 8 juni, ontvangen we regelmatig mailtjes van verontruste ouders over de drukte voor de school tijdens het wegbrengen en ophalen van de leerlingen. Ook wij hebben geconstateerd dat het op die momenten voor de school vrij druk is, waardoor niet alleen de 1,5 m-maatregel lastig op te volgen is, maar ook de verkeersveiligheid niet gewaarborgd is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om voor iedereen, ook buiten de hekken tijdens het halen en brengen, een veilige situatie te creëren. We hebben ons tenslotte te houden aan het landelijke protocol waarin deze maatregelen voorgeschreven worden. We willen daarom wat aanpassingen doorvoeren en u herinneren aan de afspraken om de situatie te verbeteren. Gelukkig gaat er al veel goed!

We hebben gemerkt dat het grootste probleem na schooltijd bij het ophalen ontstaat. Daarom mogen de zelfstandig naar school komende leerlingen van groep 7 en 8 vanaf maandag 15 juni tien minuten eerder naar huis. Daarmee willen we bereiken dat er bij het uitgaan van de school meer ruimte ontstaat. Ook mogen de BSO-medewerkers “hun” kinderen op het plein (i.p.v. buiten het hek) verzamelen.

Wat verwachten we van u?
We verzoeken u aan te komen rijden/lopen in de rijrichting van de auto’s. Komend verkeer (ook fietsers en voetgangers) komt dus vanaf de Prins Bernardlaan en vertrekkend verkeer gaat richting de rotonde. Op die manier voorkomen we twee tegengestelde verkeersstromen, waardoor het voor iedereen makkelijker is zich aan de 1,5 m-afstand te houden.
Ook vragen we u, als uw kinderen dat aankunnen, met hen een plek iets verder van de school af te spreken waar u op ze wacht. Het spreekt voor zich dat er wordt opgehaald door 1 persoon. Wilt u daarna zo snel mogelijk met uw kind(eren) vertrekken, zodat er voor de school weer ruimte ontstaat? Als er speelafspraakjes gemaakt moeten worden kunt u dat wellicht iets verder van de school af doen.
Het is prettig als u zowel met brengen als halen uw (bak)fietsen niet op het smalle stuk (de stoep vanaf de Elstlaan tot voorbij het “kleuter” gedeelte) parkeert en niet bij de doorgang van de hekken. U kunt wat verder doorlopen tot het bredere gedeelte of nog beter aan de overkant op de stoep (zoveel mogelijk langs de kant) uw fiets parkeren. Kortom: laten wij er met elkaar voor zorgen dat er voldoende plek is voor iedereen, zodat iedereen zich comfortabel kan voelen.
Verder stellen we het op prijs als u begripvol reageert als we u aanspreken op onveilig gedrag. Wij hebben vanaf het plein beter zicht op wat er op de stoep gebeurt. Zodoende kunnen wij het sneller zien als er een minder veilige situatie ontstaat, waar u zich wellicht zelf niet bewust van bent.
Dan als laatste nogmaals het verzoek om ook ’s morgens zo kort mogelijk bij de school aanwezig te zijn. Zodra uw kind veilig in het vak bij de leerkracht is aangekomen, kunt u na een vrolijke groet met een goed gevoel vertrekken (en niet wachten tot de kinderen de school in gaan). Op die manier ontstaat er ruimte voor andere ouders.

Het naleven van de regels in het landelijke protocol betreft een stukje bewustwording, waarbij we op uw medewerking blijven rekenen! Laten we het samen veilig en gezellig houden!

Alvast hartelijk dank namens iedereen. En natuurlijk een prettig weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit team volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Vooralsnog blijven de scholen, dus ook de Nutsbasisschool, open. We besteden extra aandacht aan hygiëne en zijn alert op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD op.

De regering heeft gisteren de oproep gedaan om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Dat zijn klachten als: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden.

Is uw kind verkouden of moet het bv. hoesten? Dan kan uw kind dus NIET naar school. Ook als hij/zij niet in een risicogebied is geweest. Mocht de leerkracht gedurende de dag constateren dat uw kind gezondheidsklachten heeft, dan wordt u gevraagd uw kind op te komen halen. Uw kind dient sociale contacten zoveel mogelijk te mijden tot hij/zij weer is opgeknapt. Deze maatregelen gelden voor ouders/verzorgers en leerkrachten.

verergeren de klachten, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren.

Door invoering van deze strenge maatregelen kan het betekenen dat leerkrachten eerder thuis moeten blijven dan normaal gesproken het geval zou zijn. Zieke leerkrachten kunnen niet in alle gevallen worden vervangen. Gebrek aan personeel kan ervoor zorgen dat klassen naar huis worden gestuurd. We vragen u om alvast rekening te houden met het gegeven dat een dergelijke situatie kan ontstaan. En verzoeken u alvast na te denken over mogelijkheden met betrekking tot opvang van uw kind(eren). Zorgt u dus voor een goede bereikbaarheid en dat er altijd iemand beschikbaar is die uw kind op kan komen halen of thuis kan opvangen.

Dit zijn onze extra maatregelen voor de maand maart:

We verzoeken ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 om buiten de school te blijven (tenzij op afspraak);

  • We streven ernaar zo min mogelijk volwassenen in de klassen toe te laten. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen hun kleuter tot de deur van de klas brengen;
  • We annuleren t/m 31 maart activiteiten als uitstapjes, excursies, bibliotheekbezoek, podiumkunst en eventuele andere activiteiten waarvoor ouders (in groepsverband) naar school zouden komen.
  • Over alle activiteiten die na 31 maart plaatsvinden wordt u later geïnformeerd.

Als zich een situatie voordoet waarin een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, dan bepaalt de school samen met de GGD en het schoolbestuur welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Daarover wordt u dan uiteraard geïnformeerd.

Met dit bericht willen wij u als ouder ook bedanken voor het in de afgelopen periode naleven van de voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de rust.

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een rustig en fijn weekend,

Namens bestuur en directie,

met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

Beste ouders en kinderen,

Tijdens de periode dat de scholen verplicht zijn gesloten kunnen de kinderen doorgaan met leren. Hiervoor hebben we twee maatregelen genomen:

Het meeste schoolwerk is digitaal beschikbaar gemaakt en er zijn per kind lespakketten gemaakt.

Het digitaal leren gaat via onze online leeromgeving. Dit geldt voornamelijk voor de klassen 4 tot en met 8.

Hieronder staat de link naar de pagina met uitleg over hoe u uw kind kunt helpen dit te doen.

https://www.nutsbasisschool.nl/Voor-ouders/Online-leren-COVID-19


Het bestuur van de Stichting Nutsschool Voorschoten heeft besloten om de Nutsbasisschool te laten toetreden tot Panta Rhei. In formele zin is sprake van een bestuursfusie. Panta Rhei beheert zestien katholieke, openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Oegstgeest. 

Beide besturen hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de Nutsbasisschool toe te laten treden tot Panta Rhei, waarbij ook de verschillende geledingen van beide organisaties betrokken zijn. Na verkregen instemming van beide medezeggenschapsorganen en goedkeuring van bestuurders en toezichthouders gaf ook het college van B&W Voorschoten een positief advies. Vervolgens is het besluit ter toetsing voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Onlangs is de instemming van het ministerie ontvangen.  

De toetreding tot Panta Rhei betekent voor de Nutsbasisschool een steviger bestuurlijk, personeel en financieel draagvlak, waarbij de ondersteuning door een professioneel bestuursbureau geboden wordt. Schoolbesturen met maar één of enkele basisscholen missen doorgaans deze ondersteuning en zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Die zijn wel verantwoordelijk voor de hele organisatie en de gevolgen van risico’s als die zich voordoen.  

De diversiteit van scholen en de decentrale organisatie van Panta Rhei biedt belangrijke waarborgen voor behoud en verdere ontwikkeling van de eigen identiteit van de Nutsbasisschool. Voor het personeel, de leerlingen en ouders/verzorgers verandert er weinig tot niets. Het onderwijsaanbod in Voorschoten blijft hetzelfde. Het personeel krijgt een nieuwe werkgever, en het bestuur van Panta Rhei wordt verantwoordelijk voor de continuïteit van de school. In Voorschoten behoren al twee basisscholen tot Panta Rhei: De Regenboog en Emmaus. Vanaf 1 januari 2021 zal de Nutsbasisschool ook tot deze organisatie gaan behoren. 

Beste ouders,

Bekijk hier alle kunstwerken van de Nutsbasisschool kunstenaars: www.kunstweken.nl/nutsbasisschoolvoorschoten
Ook het jaarverslag van 2018 is weer goedgekeurd. Voor de geïnteresseerden is het document te vinden onder de documentatie van de school.
Groep 7 van de Nutsbasisschool ontmoet een echte professor
De leerlingen van groep 7 van de Nutsbasisschool hebben meegedaan aan Meet the Professor, een project georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Leiden. Op vrijdag 7 februari was het zover en kreeg groep 7 een echte professor in de klas.
Als voorbereiding op het bezoek hebben de leerlingen een aantal lessen gevolgd over de Universiteit Leiden en over wat het betekent om wetenschappelijk onderzoek te doen. Tijdens elke les kregen zij een aanwijzing over de professor die hun klas zou bezoeken. Uiteindelijk bleek Bert Koenders, oud minister van Buitenlandse Zaken, hun professor te zijn.
Bert Koenders heeft verteld wat je leert aan de faculteit Governance and Global Affairs en gebruikte hier als voorbeeld het coronavirus voor. Ook heeft hij veel verteld over het ministerschap. De leerlingen en de leerkrachten vonden het geweldig. Het was een interessant bezoek.
Aan het eind mochten de leerlingen vragen stellen en toen moest de professor toegeven dat hij lesgeven aan groep 7 veel leuker vindt dan lesgeven aan studenten. Dat is goede PR voor het beroep van leerkracht basisonderwijs!
De Happy Fridays waren ook deze periode weer een groot succes dankzij de hulp van de vele ouders die een workshop hebben gegeven!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een heerlijk moment dat we u en de kinderen kunnen vertellen dat ook wij maandag 11 mei weer opengaan! Toch is het ook met gemengde gevoelens. Ook na de meivakantie zal het onderwijs immers niet zijn zoals we gewend waren.

In dit bericht willen we u graag globaal op de hoogte brengen van de manier waarop wij het onderwijs de eerste weken na de meivakantie willen vormgeven. De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op, en er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de periode waarvoor deze werkwijze zal gelden.

We gaan ervan uit dat de hieronder beschreven werkwijze geldt vanaf 11 mei aanstaande. Mocht dat anders worden, dan hoort u dat van ons. In de tweede week van de meivakantie ontvangt u van de school per email meer informatie over hoe het onderwijs wordt vormgegeven en (organisatorische) regels die daarbij zullen gelden.

We verzoeken u die e-mail met nadere toelichting voordat de school weer start alvast met uw kind(eren) te bespreken.

Wij houden ons voor de invulling van het onderwijs tijdens deze periode met Corona maatregelen vanzelfsprekend aan de regels die hiervoor zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Deze regels zijn nader uitgewerkt in het protocol dat de PO-Raad met anderen heeft opgesteld over het opstarten van het basisonderwijs. Dit protocol kunt u vinden op onze website, onder Coronamaatregelen.

Voor informatie voor ouders en leerlingen met betrekking tot onderwijs tijdens de Corona periode kunt u ook terecht de site van de Rijksoverheid.

Manier van lesgeven
In navolging van het kabinetsbesluit, streven wij ernaar de kinderen 50% van de lestijd op school les te geven. Na de meivakantie zullen halve groepen hele dagen naar school gaan. Wij hebben hiervoor de groepen in tweeën gesplitst: groep A en groep B. Broertjes en zusjes zijn altijd ingedeeld in dezelfde helft. Dus of allemaal in een A groep, of allemaal in een B groep.

In de persoonlijke mail die u ontvangen heeft staat de groepsindeling voor uw kind.

Groep A krijgt in de eerste week op maandag en donderdag les op school, groep B op dinsdag en vrijdag. De week daarna worden de groepen A en B omgewisseld. Op de niet-schooldagen en de woensdagen krijgt iedereen thuisonderwijs (zoals we dat nu ook al doen). Op die manier worden de dagen eerlijk verdeeld, en kunnen de leerkrachten op woensdag voorbereidingen treffen voor het afstandsonderwijs, werk nakijken, overleggen, et cetera.

In Google Classroom (groepen 3-8) wordt door de leerkrachten ook aangegeven welke groepen (A of B) op welke dagen op school worden verwacht. Bij de kleutergroepen wordt dat via Parnassys gecommuniceerd.

Er is veel zorg besteed aan het maken van een indeling en het bij elkaar houden van kinderen uit hetzelfde gezin. Daarnaast is het schema nu zo ingericht dat veiligheid van team en kinderen optimaal is gewaarborgd. Er is daarom geen mogelijkheid om af te wijken van het door de school opgestelde schema. Ook onderling ruilen is niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor begrip te hebben en het schema te respecteren.

Andere lestijden
Het verzoek vanuit de overheid is om kinderen 50% lestijd op school aan te bieden. De school heeft gekozen om alle leerlingen op woensdagen thuis te laten werken. Om op 50% lestijd uit te komen, zijn de lestijden iets verruimd.

De kinderen zullen op hun schooldagen les hebben van 8.30 tot 15.15 uur. De kinderen worden op het plein verwacht om 8.25 uur. Ouders blijven conform de richtlijnen buiten het hek en buiten de school. De school gaat dicht om 8.30 uur. Details omtrent het halen en brengen volgen in een volgende email.

De lunchpauze is drie kwartier, verspreid tussen 12.00 en 13.00 uur. We gaan er hierbij vanuit dat de meeste kinderen net als nu op school blijven eten. Ook hierbij geldt, hoe minder ouders onderweg zijn, hoe beter het is tegen de mogelijke verspreiding van het virus. De MR heeft ingestemd met de (tijdelijke) wijziging van de schooltijden.

BSO
De rijksoverheid heeft aangegeven dat kinderen die regulier ook BSO afnemen, recht hebben op BSO op de dagen waarop zij naar school gaan. De kinderopvangorganisaties die in Voorschoten actief zijn volgen vanzelfsprekend dit beleid. Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen blijft de opvangmogelijkheid bij beide opvangorganisaties gelijk. Wij rekenen op uw begrip.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Ook in de periode na de meivakantie blijft de mogelijkheid tot opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Omdat de klaslokalen en de leerkrachten weer bezet zijn door kinderen die op school les krijgen, gaan we de richtlijnen van de overheid strikter hanteren. Op de dagen dat de kinderen die opvang nodig hebben niet ingedeeld zijn voor les op school, kunnen zij opgevangen worden in het BSO-lokaal indien zij:
>    twee ouders hebben met cruciale beroepen, binnen één huishouden, op dagen dat de ouders aan het werk zijn;
>    één ouder hebben met een cruciaal beroep en de ouders zelf echt geen opvang kunnen regelen, op de dagen dat de ouder in het cruciale beroep aan het werk is;
>    ouders hebben aangetoond op welke dagen de ouder met cruciaal beroep werkzaam is.

Recht op opvang is er niet voor de dagen dat de ouder met het cruciale beroep niet werkt.

Wij horen graag uiterlijk maandag 4 mei of u gebruik moet maken van de opvanggroep en voor welke dagen, zodat wij voor opvangkrachten kunnen zorgen. Maakt u alstublieft in uw aanmelding aantoonbaar dat u hierop recht heeft. We vragen u ook hierin om uw begrip.

We beseffen dat dit erg veel informatie is, en tegelijk dat u wellicht toch nog meer vragen heeft. Zoals hierboven aangegeven, ontvangt u in de tweede week van de meivakantie een uitgebreide mail met meer praktische informatie, die waarschijnlijk een deel van de nu levende vragen zal wegnemen. De school heeft voor de nadere invulling van details nog even tijd nodig. Wij vragen u dan ook uw mail in de gaten te houden voor de meest recente updates.

We realiseren ons heel goed dat we opnieuw een beroep doen op ieders flexibiliteit. Maar alleen met elkaar kunnen wij zorgen voor de veiligheid en gezondheid van ons allen. Wij danken u dan ook voor uw medewerking.

Voor nu: we hopen dat u tijd kunt vinden om even uit te rusten. Even geen thuiswerkopdrachten, geen opdrachten via Classroom. Wel nieuwe energie opdoen voor de periode daarna!
Goede weken gewenst en graag tot ziens (op afstand…) in mei!

Hartelijke groet,

Namens bestuur en directie,

Karin van Schalkwijk

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT