Belangrijk: Thuis leren tijdens COVID-19 Hoe logt uw kind in op de online omgeving vanaf huis. Lees meer »
Aanvullende maatregelen m.b.t. Coronavirus In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom h ... Lees meer »
Update advies RIVM en GGD Graag willen we u een update geven over de maatregelen naar aanleiding van de situatie rondom he ... Lees meer »
School en het Coronavirus Welkom terug van de voorjaarsvakantie, hopelijk heeft iedereen een leuke vakantie gehad.Op dit m ... Lees meer »
Groep 7 ontmoet een echte professor Lees meer »
Jubileumvoorstelling Lees meer »
Financieel Jaarverslag 2018 goedgekeurd Lees meer »
(Groot)ouders geven les! Lees meer »
Koningsspelen 2019 Lees meer »
Project 'Alles over afval' Lees meer »
Nationale buitenlesdag 2019 Lees meer »
WeCycle Recycle Lees meer »
Kerstdiner Lees meer »
Happy Fridays Lees meer »
Koekvergulden Lees meer »
 

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wat we niet verwacht hadden, is toch echt gebeurd: ook de basisscholen sluiten morgen al de deuren. Gelukkig hebben we er vandaag nog een gezellige dag van kunnen maken, niet in de laatste plaats door de prachtige kerstmusical van groep 8!

De komende drie dagen gaan we als team aan de slag om de school op te ruimen en het onderwijs op afstand voor na de vakantie vorm te geven. Hierover berichten we jullie in de vakantie. De volgende punten kunnen we wel vast delen.

Periode onderwijs op afstand
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we van maandag 4 t/m vrijdag 15 januari onderwijs op afstand gaan verzorgen.

Rooster en contactmomenten
De komende dagen gaan we het rooster vormgeven. Wel kunt u vast in de agenda zetten dat alle leerkrachten op maandag 4 januari om 10.00 uur het nieuwe jaar met hun groep gaan openen met een digitale bijeenkomst via Meet. De uitnodiging en details ontvangt u tijdig per mail.

Chromebooks
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen na de vakantie digitaal onderwijs op afstand. Mocht u thuis niet voldoende toegang hebben tot digitale middelen, dan kunt u van school een chromebook lenen. Om het aantal reisbewegingen na de vakantie tot een minimum te beperken, kunt u het chromebook vóór de vakantie ophalen. U kunt hiervoor de leerkracht van uw oudste kind vóór woensdag 16 december 14.00 uur een mail sturen met het verzoek een chromebook te lenen. In de mail geeft u aan dat u de voorwaarden zoals die in het contract (zie bijlage email) zijn aangegeven accepteert. (U hoeft het contract dus niet in te vullen.) De leerkracht mailt u vervolgens wanneer u het chromebook kunt ophalen. We gaan op school zorgvuldig om met onze chromebooks en gaan ervan uit dat uw kind dat thuis ook zal doen. Het spreekt voor zich dat het chromebook, zoals gesteld in de voorwaarden, enkel bedoeld is voor educatieve doeleinden.

Overig lesmateriaal
De kinderen krijgen vandaag al zo veel mogelijk papieren lesmateriaal mee naar huis. Wij laten het u weten wanneer er meer spullen opgehaald kunnen worden.

Noodopvang
Anders dan tijdens de eerste lockdown, mogen opa’s en oma’s of andere oppassers deze keer wel op de kinderen komen passen. Toch geldt ook de komende drie dagen en de periode na de vakantie de mogelijkheid voor gezinnen waarbij beide ouder(s)/verzorger(s) in de zogenoemde cruciale beroepen werken, kinderen op school te laten opvangen. De lijst met cruciale beroepen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Mocht u geen andere opvang kunnen vinden, dan kunt u een verzoek indienen bij de directie via mail. Geeft u in deze mail aan voor welke van uw eigen werkdagen, graag met datum, u geen opvang heeft kunnen regelen en u dus opvang door school nodig heeft. 

Tot de kerstvakantie is het voor ons lastig om voor opvang te zorgen. Wilt u hier dus alleen gebruik van maken als het echt niet anders kan. In dat geval ontvangen we de aanvraag graag uiterlijk vanavond. Er wordt tot de kerstvakantie aan de kinderen van de opvanggroep geen les gegeven. De kinderen worden op een andere manier bezig gehouden.

De data voor de week na de vakantie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 17 december. Vanaf de kerstvakantie volgen we in de opvanggroep het digitale lesrooster van de leerlingen. 

Besmettingen
Gelukkig hebben we dit schooljaar op de Nuts pas één positief geteste leerling gehad en helaas net vandaag nog een positief geteste leerkracht. De betrokken groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht en we hopen natuurlijk dat hij in de vakantie gauw weer opknapt. Ook hopen we dat de lockdown snel effect heeft en het aantal landelijke besmettingen gaat teruglopen. Wel vragen we u ook in de komende periode eventueel geconstateerde besmettingen te blijven doorgeven via de mail.

We wensen u veel sterkte de komende periode en bedanken u voor de warme reacties die wij al hebben mogen ontvangen op de mail van gisteren!

Ondanks alles hopen we dat jullie een fijne kerstvakantie hebben en dat we maandag 4 januari in de Meet enthousiaste verhalen gaan horen.

Zorg goed voor elkaar en tot ziens in 2021,


Hartelijke groeten,

Karin van Schalkwijk


Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben er lang naar uitgekeken en maandag is het dan zo ver: alle kinderen mogen weer tegelijk naar school! We zijn blij hen dan allemaal weer binnen te hebben. Tegelijk beseffen we maar al te goed hoe kwetsbaar die situatie nog is. We gaan wel weer open, maar zeker nog niet terug naar hoe het was.

Gezondheid en welbevinden staan voorop! Herstart van de scholen gaat dan ook gepaard met het nemen van maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Daarom is het goed dat de onderwijsbonden en het ministerie gezamenlijk opnieuw een protocol hebben opgesteld met richtlijnen voor veiligheid en hygiëne. Dit protocol is een belangrijke leidraad geweest bij het opstellen van de plannen. U kunt het vinden in de bijlage en op onze website.

Uw hulp bij het in goede banen leiden van het weer allemaal samenkomen hebben we ook hard nodig!

Hoe ziet de start eruit op de Nuts vanaf 8 juni?


Schooltijden
De schooltijden waren in de afgelopen weken iets aangepast en schuiven nu weer deels terug:
ma-di-do-vrij: 8.30 - 15.00 uur
woe: 8.30 - 12.30 uur

Overblijven
Om het aantal reisbewegingen te verminderen, hebben we alle kinderen tot aan de zomervakantie aangemeld voor de TSO. Voor u komen hier geen extra kosten bij kijken.
De overblijftijden zijn 12.15 - 13.00 uur.

Aankomst en naar huis gaan van de kinderen
We merken dat de afspraken die we eerder gemaakt hebben her en der wat weggezakt zijn, dus we herhalen ze hierbij nogmaals. Deze afspraken zijn gebaseerd op het landelijke protocol. De scholen worden door handhavingsteams bezocht en gecontroleerd op het handhaven van de regels. Graag dus nogmaals uw aandacht hiervoor. Wees a.u.b. zorgzaam en geef elkaar de ruimte.

 • De kinderen komen nog steeds zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Wanneer dit nog niet kan, worden ze door hooguit 1 volwassene begeleid.
 • We verzoeken u waar mogelijk lopend of met de fiets te komen, en die fiets niet te parkeren op het trottoir in de buurt van de ingangen of tegen het hek.
 • De kinderen parkeren hun fiets zoals voorheen op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein.
 • Mocht u toch met de auto moeten komen, parkeer deze dan zo dat er voldoende ruimte is om afstand te houden.
 • Ouders of verzorgers blijven buiten de hekken van het schoolplein en houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Ook na schooltijd geldt dat ouders of verzorgers het gebouw niet binnen mogen. Dat kan alleen bij hoge uitzondering en op afspraak.
 • Ouders nemen op een zo groot mogelijke afstand van het hek afscheid van hun kind(eren) en laten hen zelf het schoolplein op lopen. 
 • De ouder of verzorger vertrekt direct nadat het kind/de kinderen het schoolplein op zijn. 
 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein en vanaf 8.25 uur staan de leerkrachten ‘hun’ kinderen op te wachten in een speciaal vak voor hun groep. We verzoeken u ook echt niet eerder te komen!
 • Ook bij slecht weer wachten de kinderen buiten (in het vak van de groep) op hun leerkracht.
 • De groepen gaan één voor één naar binnen* en daar lopen de kinderen direct door naar het eigen lokaal. Hun jas en tas nemen ze mee de klas in (behalve de kleuters en groep 3). Eten en drinken blijven in de eigen tas tot het moment dat het genuttigd wordt.
 • Om 15.00 uur is de school uit en komen de groepen één voor één naar buiten. De leerkrachten van groep 1 t/m 7 zullen hun leerlingen hierbij begeleiden. We wijzen erop dat ook op dit moment ouders of verzorgers buiten de hekken van het schoolplein blijven. We adviseren u, indien nodig, een punt buiten het hek af te spreken met uw kind(eren) waar zij opgehaald worden. Ook het halen gebeurt door hooguit 1 volwassene.
 • De kinderen blijven niet op het schoolplein spelen, maar gaan direct naar huis of naar de bso.

 * Om de kinderen meer te spreiden gaan de groepen 1-2 Blauw (o.l.v. de leerkracht) en de groepen 7 en 8 via de zijkant van de school naar binnen, waarbij groep 7 zich verzamelt in het vak op het verkeersplein.

Route buiten de school
Om ook buiten de school zo goed mogelijk afstand te kunnen houden, vragen we u om de rij- en looprichtingen vanaf de Prins Bernhardlaan/ Oude Adegeesterweg richting de rotonde/ Bachlaan aan te houden (zoals ook de rijrichting voor het autoverkeer is). We verzoeken u de Elstlaan zo veel mogelijk te vermijden om de Emmaus wat te ontzien.
Komt u lopend of met de fiets vanaf de kant van de rotonde, wilt u dan via het trottoir en het fietspad aan de overkant van de school doorlopen/-fietsen tot aan de Oude Adegeesterweg en daar oversteken.
Alleen als we allemaal van goede wil zijn, kunnen we voldoende afstand van elkaar houden. We gaan uit van uw begrip en medewerking!

Gezondheid
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs. Deze kunt u terugvinden in het protocol of op de site van het RIVM.

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
  • Een leerling met koorts boven 38 °C
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.
 • De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Als een kind op school ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis. Ook dan mag een ouder niet de school in maar brengen wij het kind (de kinderen) naar buiten.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD, volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met school en de behandelend arts).

NB: Wanneer een leerkracht corona-gerelateerde klachten vertoont of om een andere reden ziek thuisblijft, betekent dit dat deze groep (indien mogelijk) thuisonderwijs zal krijgen, tenzij we vervanging kunnen regelen. U hoort dat waar mogelijk een dag van tevoren.

Hygiëne
We gaan er vanuit dat de kinderen hun handen gewassen hebben voor vertrek thuis. De kinderen moeten op school in ieder geval hun handen wassen bij aanvang van de lessen, na toiletgebruik, na buitenspelen en voor het eten. In iedere groep zijn schoonmaakdoekjes aanwezig om de tafels en chromebooks zo nodig extra schoon te maken en om materialen die vaak gebruikt worden te kunnen reinigen. Deurklinken, toiletten et cetera worden extra gereinigd. Voor de leerkrachten zijn handschoenen aanwezig om te gebruiken bij ‘ongelukjes’ bij leerlingen en er is desinfecterende handgel voor hen aanwezig.

Afstand
Ook op school blijft het erg belangrijk de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en leerlingen zo veel mogelijk in acht te nemen. Om die reden zijn binnen het gebouw looproutes aangegeven. De 1,5 m afstand tussen de kinderen onderling is in het protocol losgelaten, maar de leerkrachten houden hier onderling zeker rekening mee. Tussen leerkrachten en kinderen blijkt dit in de praktijk lastig te handhaven, zeker bij de jongere kinderen. Bij ongelukjes moeten we natuurlijk ingrijpen, maar ook bij het uitleg geven en kijken hoe iedereen het doet, kan de 1,5 meter in het gedrang komen. We vragen u hierbij om uw begrip. Om zo min mogelijk volwassenen in de school te hebben, zijn de lessen met gastdocenten (bijvoorbeeld de Russian School of the Arts afgezegd).

Gymles
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen ook weer gymles, maar de eerste twee weken gebeurt dat in halve groepen. De indeling voor de komende twee weken is:
Maandag: groepen 2, 3, 8
Dinsdag: groepen 4, 5, 6, 7

Vooralsnog zal dit zoveel mogelijk buiten zijn, in overleg met de Emmaus en de Fortgens, op het plein of in het park. De kinderen hoeven zich hiervoor niet speciaal om te kleden, maar we vragen u wel hen die dag sportief gekleed naar school te laten komen, met schoenen waarmee gesport kan worden. Bij slecht weer kunnen we gebruikmaken van gymzaal De Voorsprong. Dan hebben de kinderen hun zaal-gymschoenen nodig.

Vanaf 22 juni hanteren we het normale (oude) rooster).

Jarigen
Voor jarige kinderen blijft het natuurlijk erg leuk te kunnen trakteren wanneer zij jarig zijn. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • De traktaties zijn verpakt.
 • De jarige moet ze zelf kunnen dragen: er gaan geen ouders mee het schoolplein op/ de school in.
 • De jarige gaat niet de klassen rond, de leerkrachten zorgen zelf dat de verjaardagskaart door de aanwezige teamleden getekend wordt.

Toetsen
In de komende periode zullen we ook weer toetsen gaan afnemen, waaronder de citotoetsen. Hiermee willen we met name checken wat per kind (en groep) de aandachtspunten zijn, zodat we daar ons handelen op kunnen afstemmen. In een latere mail zullen we u nader informeren over hoe we in deze periode omgaan met toetsen, de rapporten en de oudergesprekken.

Fotograaf
De echte schoolfotograaf moeten we dit jaar helaas missen, maar we hebben wel een fotograaf bereid gevonden om op vrijdag 19 juni buiten groepsfoto’s te maken. De reguliere schoolfotograaf is gepland op vrijdag 11 september.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Nu de kinderen weer alle dagen naar school gaan, vervalt de verplichting voor scholen om kinderen van ouders uit vitale beroepen op te vangen.

Contact met school
Nu we elkaar niet meer spontaan op het schoolplein kunnen spreken, is het extra belangrijk dat we bewuste afspraken maken voor de communicatie. Uiteraard horen we het graag als er thuis zaken spelen rond uw kind(eren). U kunt de groepsleerkracht hiervoor mailen via groepX@nutsbasisschool.nl. Als u dit vóór 8.00 uur doet, hebben zij tijd om hun mail voor die dag te checken. In geval van ziekte of coronaverschijnselen horen wij dit graag vóór 8.15 uur per mail of telefonisch. Dit kan ook met een boodschap op het antwoordapparaat. Wij hebben als school ook de plicht om de GGD op de hoogte te brengen als zich meer dan drie gevallen voordoen met coronasymptomen.

Mocht u bezorgd zijn over de veiligheid van uw kind op school, neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Uiteraard mag u ook van ons verwachten dat wij, net als anders, contact zullen opnemen als er op school iets speelt rond uw kind. Ook als uw kind (zonder door u afgemeld te zijn) niet bij de start van de schooldag aanwezig is, zullen wij contact met u opnemen.

Behalve dat we ernaar uitkijken weer met z’n allen op school te zijn, zal het ook, na zo’n lange periode van op een andere manier onderwijs volgen/geven, voor iedereen flink wennen zijn. We realiseren ons dat we daarbij weer een flink beroep doen op ieders flexibiliteit. Samen staan we sterk, dus met ieders goede wil en inzet gaat het ons vast lukken om in de komende periode van zes weken het onderwijs op een goede manier te hervatten en het schooljaar op een prettige manier af te sluiten.

Mede namens het team,

met vriendelijke groet,
Karin van SchalkwijkBeste ouder(s), verzorger(s),

Na een lange tijd van thuisonderwijs en hopelijk nog een paar mooie laatste vakantiedagen, is het dan eindelijk zover: de school mag weer open! We kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien, en stellen tegelijk alles in het werk om uiterst zorgzaam met iedereen en alle voorschriften om te gaan. We willen u dan ook vragen deze mail goed met uw kind(eren) te bespreken, zodat ook zij weten wat wij van hen verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.

Bekijk ook vooral het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=v9g_WIcnA3c

Hoe ziet de opstart eruit op de Nuts?
Zoals we u voor de vakantie gemaild hebben, kunnen alle kinderen in de week van 11 mei weer naar school. Per klas zijn alle leerlingen verdeeld in een groep A en groep B. De week van 11 mei gaat groep A op maandag en donderdag naar school, en groep B op dinsdag en vrijdag. De week van 18 mei wisselen ze, en gaat groep B dus op maandag naar school en groep A op dinsdag. (Die week is iedereen vanwege Hemelvaart vrij op donderdag en vrijdag, dus zowel groep A als groep B heeft dan één dag geen les op school). Voorlopig wisselen groep A en B zo elke week. Op woensdag wordt er alleen thuisonderwijs verzorgd, de leerkrachten zullen deze dag gebruiken om alle benodigde voorbereidingen te treffen om zowel fysiek als op afstand goed onderwijs te kunnen verzorgen. Daarnaast onderhouden ze op deze dag contact met enkele leerlingen van hun klas.

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn, zullen zij op dezelfde manier les krijgen als vóór de vakantie. In Google Classroom (groepen 3-8) geven de leerkrachten ook aan welke groep (A of B) op welke dagen op school wordt verwacht. Bij de kleutergroepen wordt dat via Parnassys gecommuniceerd. Zoals eerder genoemd, geven de richtlijnen aan dat de samenstelling van de groepen A en B niet gewijzigd kan worden. Deze is met zorg samengesteld en we kunnen dus geen gehoor geven aan eventuele verzoeken om te ruilen.

Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen ook weer gymles. Vooralsnog zal dit op het schoolplein zijn. De kinderen hoeven zich hiervoor niet speciaal om te kleden, maar we vragen u wel hen die dag sportief gekleed naar school te laten komen, met schoenen waarmee gesport kan worden (en die dagen dus niet op slippers).

Aangepaste schooltijden
Voor de komende periode zijn de schooltijden aangepast om dichter bij de aangeraden 50% lestijd op school te komen. De pauze is voor de onderbouw korter dan normaal, omdat wordt aangeraden dat alle leerlingen op school blijven:

 • De school start om 8.30 en eindigt om 15.15 uur.
 • De lunchpauze is van 12.15 tot 13.00 uur, waarbij de groepen afwisselend eten en buiten zijn.

We gaan er vanuit dat de kinderen op school blijven lunchen, om zo min mogelijk beweging de school in en uit te hebben.

Afstand
Kinderen hoeven binnen hun eigen groep A of B onderling geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Tussen kinderen en de volwassenen in de school moet deze afstand wel zo veel mogelijk in stand gehouden worden. Dit houdt in dat we de plekken in de klas zo bepalen dat de leerkracht met veilige afstand door de klas kan lopen. Wijs uw kind(eren) alstublieft op de intentie om afstand te houden tot de volwassenen in de school. U kunt hun ook vast vertellen dat looprichtingen in de school met pijlen zijn aangegeven om zo beter afstand te kunnen houden.

Aankomst en naar huis gaan van de kinderen
De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Wanneer dit nog niet kan, dan worden ze door hooguit 1 volwassene begeleid. We verzoeken u waar mogelijk lopend of met de fiets te komen, en die fiets niet te parkeren op het trottoir in de buurt van de ingangen van het hek. De kinderen parkeren hun fiets zoals voorheen op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein. Mocht u toch met de auto moeten komen, parkeer deze dan zo dat er voldoende ruimte is om afstand te houden.

Ouders of verzorgers komen niet op het schoolplein en houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Ze nemen op een zo groot mogelijke afstand van het hek afscheid van hun kind(eren) en laten hen zelf het schoolplein op lopen. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein en vanaf 08.25 uur staan de leerkrachten ‘hun’ kinderen op te wachten in een speciaal vak voor hun groep. We verzoeken u ook echt niet eerder te komen!

De groepen gaan één voor één naar binnen en daar lopen de kinderen direct door naar het eigen lokaal. Hun jas en tas nemen ze mee de klas in. Eten en drinken blijven in de eigen tas tot het moment dat het genuttigd wordt.

Om 15.15 uur is de school uit en komen de groepen één voor één naar buiten. De leerkrachten van groep 1 t/m 7 zullen hun leerlingen hierbij begeleiden. We wijzen erop dat ook op dit moment ouders of verzorgers niet op het schoolplein komen. We adviseren u, indien nodig, een punt buiten het hek af te spreken met uw kind(eren) waar zij opgehaald worden. Ook het halen gebeurt door hooguit 1 volwassene.

Route buiten de school
Om ook buiten de school zo goed mogelijk afstand te kunnen houden, vragen we u om de rij- en looprichtingen vanaf de Elstlaan/ Oude Adegeesterweg richting de rotonde/ Bachlaan aan te houden (zoals ook de rijrichting voor het autoverkeer is).

Komt u lopend of met de fiets vanaf de kant van de rotonde, wilt u dan via het trottoir en het fietspad aan de overkant van de school doorlopen/-fietsen tot aan de Oude Adegeesterweg en daar oversteken.

Alleen als we allemaal van goede wil zijn, kunnen we voldoende afstand van elkaar houden. We gaan uit van uw begrip en medewerking! 

Gezondheid
Om veilig te kunnen opstarten is het uiteraard belangrijk dat we zorgzaam omgaan met ieders gezondheid: die van de kinderen, maar ook die van de teamleden en die van u als ouders/verzorgers. Hierom hanteren wij de volgende maatregelen, gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van het RIVM:

 • Leerlingen en teamleden met corona-gerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid, koorts) blijven thuis. 
 • Leerlingen en teamleden met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD. 
 • Leerlingen en teamleden die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing in overleg met de school). 
 • Wanneer leerkrachten constateren dat een leerling corona-gerelateerde klachten vertoont, zullen de ouders gebeld worden om het kind op te halen. Ook dan mag een ouder niet de school in maar brengen wij het kind naar buiten.
 • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Wanneer een leerkracht corona-gerelateerde klachten vertoont of om een andere reden ziek thuisblijft, betekent dit dat deze groep thuisonderwijs zal krijgen, tenzij we vervanging kunnen regelen. U hoort dat waar mogelijk een dag van tevoren.

Hygiëne
We gaan er vanuit dat de kinderen hun handen gewassen hebben voor vertrek thuis. De kinderen moeten op school in ieder geval hun handen wassen bij aanvang van de lessen, na toiletgebruik, na buitenspelen en voor het eten. In iedere groep zijn ontsmettingsdoekjes aanwezig om de tafels en chromebooks zo nodig extra schoon te maken en om materialen die vaak gebruikt worden te kunnen reinigen. Deurklinken, toiletten et cetera worden extra gereinigd. Voor de leerkrachten zijn handschoenen aanwezig om te gebruiken bij ‘ongelukjes’ bij leerlingen en is er desinfecterende handgel voor hen aanwezig.

Materialen
De chromebooks die nu thuis zijn, blijven thuis voor de dagen dat de kinderen niet op school zijn. Er mogen geen knuffels of ander speelgoed van thuis worden meegenomen.

Jarigen
Voor jarige kinderen blijft het natuurlijk erg leuk te kunnen trakteren wanneer zij jarig zijn. Hiervoor hebben we de volgende afspraken gemaakt wanneer kinderen dit willen:

 • De traktaties zijn houdbaar en verpakt.
 • De jarige moet ze zelf kunnen dragen: er gaan geen ouders mee het schoolplein op/ de school in.
 • De jarige gaat niet de klassen rond, de leerkrachten zorgen zelf dat de verjaardagskaart door de aanwezige teamleden getekend wordt.
 • Ouders mogen zelf aangeven of ze voor de aanwezige, halve, klas traktaties willen verzorgen, of ook voor de andere helft, en die op de tafeltjes achterlaten.Kinderen die jarig geweest zijn in de afgelopen weken en willen trakteren, kunnen dit doen op een moment dat in overleg met de leerkracht bepaald wordt.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Ook in deze periode blijft de mogelijkheid tot opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Omdat de klaslokalen en de leerkrachten weer bezet zijn door kinderen die op school les krijgen, gaan we de richtlijnen van de overheid strikter hanteren. Op de dagen dat de kinderen die opvang nodig hebben niet ingedeeld zijn voor les op school, kunnen zij opgevangen worden in het BSO-lokaal indien:

 • zij twee ouders hebben met cruciale beroepen, binnen één huishouden, op dagen dat de ouders aan het werk zijn;
 • zij één ouder hebben met een cruciaal beroep  en de ouders zelf echt geen opvang kunnen regelen, op de dagen dat de ouder in het cruciale beroep aan het werk is;
 • de ouders hebben aangetoond op welke dagen de ouder met cruciaal beroep werkzaam is.

Recht op opvang is er niet voor de dagen dat de ouder met het cruciale beroep niet werkt.

Deze groep wordt apart opgevangen en zal zich conform de richtlijnen niet mengen met hun klasgenoten die in de andere groep les krijgen. Ook niet tijdens de pauzes.

Wij horen graag uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende week of u gebruik moet maken van de opvanggroep en voor welke dagen, zodat wij voor opvangkrachten kunnen zorgen. Toont u alstublieft in uw aanmelding aan dat u hierop recht heeft. We vragen u ook hierin om uw begrip. 

Contact met school
Nu we elkaar niet meer spontaan op het schoolplein kunnen spreken, is het extra belangrijk dat we bewuste afspraken maken voor de communicatie. Uiteraard horen we het graag als er thuis zaken spelen rond uw kind(eren). U kunt de groepsleerkracht hiervoor mailen via groepX@nutsbasisschool.nl. Als u dit vóór 8.00 uur doet, hebben zij tijd om hun mail voor die dag te checken. In geval van ziekte of coronaverschijnselen horen wij dit graag vóór 8.15 uur per mail of telefonisch. Dit kan ook met een boodschap op het antwoordapparaat. Wij hebben als school ook de plicht om de GGD op de hoogte te brengen als zich hier meerdere gevallen voordoen met coronasymptomen.

Mocht u bezorgd zijn over de veiligheid van uw kind op school, neemt u dan ook zeker contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Uiteraard mag u ook van ons verwachten dat wij, net als anders, contact zullen opnemen als er op school iets speelt rond uw kind. Ook als uw kind (zonder door u afgemeld te zijn) niet bij de start van de schooldag aanwezig is, zullen wij contact met u opnemen.

We zullen maandag- en dinsdagochtend alle kinderen uiteraard hartelijk welkom heten en gaan er samen met u en onze leerlingen alles aan doen om het fysieke onderwijs op school op een gezonde en veilige manier op te starten. Daarbij zullen we de eerste weken extra aandacht geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de groepsvorming zodat alle neusjes weer fijn dezelfde kant op staan.   

Mede namens het schoolteam:

Hartelijk groeten, een zonnig weekend gewenst en (eindelijk weer) tot volgende week!


Karin van SchalkwijkJubileumvoorstelling op de Nutsbasisschool 
De Nutsbasisschool bestaat 55 jaar. Een mooi moment om samen met theatergroep Hilaria en de leerlingen “Het jaarfeest van Sint Hilarius” te vieren…. 
Op dinsdag 17 september was het zover en hebben alle leerlingen op het schoolplein kunnen genieten van deze theatervoorstelling, die zich afspeelt in de Middeleeuwen. Een voorstelling gespeeld door slechts twee spelers, maar de muziek, de opvallende attributen en de deelname van (dappere vrijwillig deelnemende) leerlingen en teamleden, maakten de voorstelling tot een middeleeuws spektakel, waar alle aanwezigen ongelooflijk van hebben genoten. Het was één groot feest, met ridders op paarden, een jonkvrouw, een schildknaap, vendelzwaaiers, een getrainde ruigpootbuizerd en zelfs met een heus toernooi. Het publiek leefde volledig mee en reageerde razend enthousiast. 
De kleuters hebben een kwartier voor de voorstelling kennis gemaakt met de acteurs en met de attributen, zodat ze goed voorbereid aan deze komische en best spannende voorstelling begonnen. Alle leerlingen mochten na afloop napraten met de acteurs en kregen o.a. te zien hoe de roofvogel en de paarden gemaakt waren. Dat was erg interessant en inspirerend. Er werd nog lang over deze belevenis doorgepraat. 
De acteurs van Hilaria en de deelnemende kinderen en leerkrachten kregen na afloop een daverend applaus. Het was voor alle leerlingen van onze school een mooi begin van het jubileumjaar. 

 

Kerstdiner in groep rood, wit en blauw.

Woensdagavond 19 december 2018! Eindelijk was het zover, we waren al een paar dagen behoorlijk zenuwachtig: het Kerstdiner.  Om 18.00 uur, het was al helemaal donker, mochten we de school binnen. Allemaal natuurlijk met onze mooiste kleding aan.  In de lokalen waren de tafels prachtig gedekt. Kaarsjes, lichtslangen, menukaarten. En er brandde een heerlijk haardvuur. Toen iedereen zat en alle papa's en mama's vertrokken waren, mochten we allemaal even op de stoelen gaan staan om onze kleding te showen. De obers kwamen binnen en schonken ons een heerlijke rode wijn in (niet echt natuurlijk). We kregen een heus drie-gangen menu voorgeschoteld. Tussendoor werd er gezongen en voorgelezen.
We hebben laten zien dat we heel netjes, maar ook heel veel kunnen eten. Veel te snel werden we weer opgehaald! Volgend jaar weer!

We hebben allemaal genoten van de kerstmusical van het team. De ouders, de kinderen en de teamleden zelf ook!
Het is kinderboekenweek!

Op donderdag 4 oktober starten we op de Nutsbasisschool de Kinderboekenweek. Het thema is VRIENDSCHAP. 

Op dinsdag 9 oktober komen er 2 schrijvers bij ons op school. Medy Oberendorff komt in groep 1 t/m 4 en Sanne de Bakker komt in groep 5 t/m 7. Ze zullen vol enthousiasme over hun boeken vertellen en met de kinderen iets ‘crealiefs’ doen.

Op donderdag 11 oktober komt er in elke groep een opa of oma voorlezen.

Op 19 oktober is de afsluiting om 14.45 uur en kunnen er boeken gekocht worden op Kinderboekenmarkt en bij de Readshop Rijnsburg.
Alle groepen hebben dit jaar weer heerlijke koeken versierd met de allerlekkerste snoepjes!

Feestelijke Koningsspelen op de Nutsbasisschool 

Op vrijdag 12 april vonden op de Nutsbasisschool de Koningsspelen plaats. Normaal gesproken worden de Koningsspelen altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag gehouden. Dit jaar is hier, in verband met Goede Vrijdag, van afgeweken. 

De dag begon goed op de Nutsbasisschool met een gezamenlijke dans op het plein. Deze Pasapas was een goede opwarmoefening voor de rest van het programma. Wat een enthousiasme! Daarna gingen de verschillende groepen uiteen voor allerlei sportieve activiteiten. 

Door de groepen 1 t/m 4 werden op de verschillende schoolpleinen waslijnspelletjes gespeeld. De kinderen leefden zich uit met zaklopen, stoepkrijten, balgooien, waterdragen, koninkje prik en nog veel meer.  

De groepen 5 t/m 8 vertrokken richting de sportvelden. Ron Lingeman, een sportieve enthousiaste opa van één van de leerlingen, had een gevarieerd programma bedacht en geregeld. De leerlingen hebben genoten van een softbal clinic, georganiseerd door HSV Adegeest, en ze hebben de beginselen van rugby geleerd van het Leidsch Studenten Rugby Gezelschap. Voorschoten ’97 stelde velden beschikbaar zodat een talentvolle voetbaltrainer van Play2improve een les kon verzorgen en bij Handbalvereniging HVV ’70 werd een intensieve afwisselende training gegeven.  

De feestelijke en sportieve dag werd gezamenlijk afgesloten met een ijsje in het zonnetje.  


De leerlingen en leerkrachten van de Nutsbasisschool hadden zich er enorm op verheugd. Op maandag 26 april was het eindelijk zover: tijd voor de Koningsspelen!

De Nutsbasisschool had voor elke klas een actief (corona-veilig) dagprogramma bedacht. De kleuters deden allerlei leuke activiteiten rondom het gebouw, van waslijnspelletjes, stoepkrijten en bellenblazen, tot springen op het mooie springkussen.De groepen 3 en 4 kregen een intensieve en leerzame tennisclinic bij Forescate en hebben zich in de middag nog kunnen vermaken met het springkussen en andere sportieve activiteiten. Voor de klassen 5 tot en met 8 waren er in de ochtend clinics georganiseerd op het terrein van Voorschoten '97. Naast een leuke voetbalclinic van deze vereniging, kwamen bij de atletiekclinic hele leerzame en spannende onderdelen voorbij. Ook de softbal club HSV Adegeest had samen met de voorzitter en spelers een actieve clinic opgezet. De vierde clinic werd verzorgd door de Voorschotense golfclub, die de kinderen met verschillende golfactiviteiten actief aan het werk zette. Een opa van een leerling van school, dhr. Ron Lingeman, heeft de clinics geregeld. De kinderen hebben mede dankzij hem genoten van de professionele en uitdagende clinics en van een actieve en leuke dag. De school wil iedereen die een sportief steentje aan deze fijne dag heeft bijgedragen hartelijk bedanken! Het waren geslaagde Koningsspelen!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl