Goed leren schrijven

Schrijven is net als lopen. Je kunt bij lopen hinder ondervinden. Lichamelijke hinder omdat je moe bent, of stijf of omdat je bij elke stap pijn ervaart. Als je slecht ziet of moeite hebt met je evenwicht is lopen niet altijd prettig. Wie te laat van huis is gegaan gaat jagen en kan over z’n eigen benen struikelen. Je kunt ook veel plezier beleven aan lopen. Het ontspant je, het helpt je gedachten de vrije loop te laten. Aan je manier van lopen word je herkend, zoals dat gebeurt wanneer je iemands stem herkent.

De beweging van schrijven kun je vergelijken met de manier van lopen. Dat lopen heb je jezelf geleerd: stapje voor stapje, in je eigen tempo en wat was iedereen trots! Niemand zeurde over je manier van lopen.

Lopen en schrijven, het ligt zo dicht bij elkaar. Ook schrijven leer je met vallen en opstaan. Alleen: tijdens dit leerproces word je voortdurend, goed bedoeld, gecorrigeerd. Als je loopt, zie je jezelf meestal niet lopen. Wie schrijft ziet zichzelf wel schrijven! Wat is schrijven een kwetsbare manier van lopen.

Hoe gaan we hier op de Nutsbasisschool mee om?

Vanaf groep 1 wordt er zowel aan de grove - , als aan de fijne motoriek gewerkt. Er worden oefeningen in de speelzaal gedaan, er wordt geknutseld en met ontwikkelingsmateriaal gewerkt…De kinderen ontdekken ’hoe ze hun schaar, prikpen, potlood’ vast kunnen houden. Dankzij extra hulp van onze onderwijsassistenten, kunnen de kinderen individueel of in kleine groepjes heerlijk oefenen met zand, scheerschuim, verf en klei. Daarnaast maken we gebruik van het preferentieonderzoek uit de methode ’Handschrift’ om alle kleuters te screenen.

In groep 2 gaan we op dezelfde manier verder met het verfijnen van de motoriek. De oefeningen worden wel moeilijker en gaan steeds meer richting schrijven. In het voorjaar krijgen de kinderen hun eerste schrijfschrift van de methode ’Handschrift’ waarin ze de schrijfpatronen gaan inslijpen. Goed materiaal is belangrijk. De kinderen werken daarom met het ’move’ potlood van Stabilo. Dit potlood is er zowel voor links - als rechtshandigen.

In groep 3 gaat het om het aanleren van de juiste beweging van de schrijfletter: in de lucht, op het bord, groot met wasco en in het schrijfschrift. De groepsleerkracht krijgt één keer per week extra assistentie tijdens de schrijfles. Er wordt dan vooral op de pengreep en de schrijfhouding gelet. De kinderen werken met het ’easy graph’ potlood van Stabilo. Af en toe adviseren we om een ander potlood aan te schaffen, omdat een kind daar fijner mee werkt. Mocht de motorische ontwikkeling van een kind te gecompliceerd lijken voor de begeleiding die wij uw kind kunnen bieden, dan wordt er in overleg gezocht naar hulp van buitenaf.

Groep 4 gaat verder met het inslijpen van lettervormen en -verbindingen en het aanleren van hoofdletters. Als schrijfmateriaal wordt er gestart met het ’easy graph’ potlood van Stabilo.

Vanaf januari gaan de kinderen oefenen met de ’pilot’ pen (schoolaanschaf). Later in het jaar mogen de kinderen met verschillende pennen experimenteren. Door observaties en het bekijken van de resultaten wordt duidelijk met welk materiaal een kind ’succes behaald’. Soms werkt een potlood nog even beter. De groepsleerkracht houdt u hiervan op de hoogte.

Vanaf groep 5 werken de kinderen met een geschikte vulpen of fineliner. Daarnaast worden er potloden door school aangeleverd, zodat ook hier eenheid in is.

Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn groep 3 en groep 4 gestart met de schrijfmethode: 'pennenstreken'. In 2017-2018 is ook groep 5 met de nieuwe methode gestart. In schooljaar 2018-2019 gaan ook de groepen 6 t/m 8 over op deze nieuwe methode. De methode ’Handschrift’ wordt tot die tijd vanaf groep 6 t/m groep 8 gebruikt. Op die manier krijgen alle kinderen de kans hun handschrift te verfijnen en er een persoonlijk tintje aan te geven.

We leven in een computertijdperk, maar schrijven moet je toch kunnen? Wie niet kan schrijven mist het gesprek met zichzelf en met anderen. Schrijven stimuleert de taalontwikkeling en bevordert de creativiteit.

Vandaar dat wij er op de Nutsbasisschool graag bij stilstaan.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl