Learn English in School

Het doel van het Engels onderwijs op de Nutsbasisschool is het gebruik maken van het natuurlijk vermogen van kinderen om zich een tweede taal eigen te maken.

Er wordt dan ook nadrukkelijk Engelse les gegeven en niet een les in het Engels. In alle groepen worden wekelijks lessen gegeven ter bevordering van kennis van en vaardigheid in de Engelse taal.

We gebruiken daarbij de methode ´Join In´. De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen twee keer per week Engelse les. Bij dit onderwijs wordt gewerkt aan de hand van het Anglia-project. Anglia is een non-profit netwerk van scholen die in internationaal verband met elkaar samenwerken om het onderwijs in de Engelse taal vorm te geven.

In groep 8 wordt het Anglia-examen afgenomen. Dit kan op veertien niveaus. Samen met het kind wordt het niveau gekozen dat past bij de individuele vorderingen. De examens worden nagekeken in Chichester (Engeland). De kinderen die slagen, ontvangen een internationaal erkend diploma.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl