Mediawijs worden


Voor de ontwikkeling van het kind als individu en sociaal wezen is het belangrijk dat het leert hoe en met welke middelen het kan communiceren en informatie kan verkrijgen.
Toepassing van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs is daarom een wezenlijk aandachtsgebied voor de Nutsbasisschool.
Er gaat een stimulerende en motiverende werking van uit en het is een goede voorbereiding op de maatschappij.
De Nutsbasisschool gebruikt ICT om kennis te vergaren. Ook wordt het ingezet om feedback te ontvangen en onderwijs op maat te geven.
ICT is echter geen doel op zich, maar een middel voor effectief en doelmatig onderwijs.

De Nutsbasisschool beschikt over een eigen netwerk van ruim 50 vaste computers. Een groot deel van deze computers staat in het ICT-lokaal, waar klassikaal aan de computers gewerkt kan worden.
Daarnaast beschikt de school over Chromebooks (mobiele devices), waar de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 dagelijks enthousiast mee werken.
De leerlingen volgen een eigen ICT-leerlijn. Zo kunnen zij een typediploma behalen, leren ze werken met Office en maken ze gebruik van digitale lesmethoden. Ook wordt er aandacht besteed aan (de omgang met) sociale media.

De digitale schoolborden zijn aangesloten op het schoolnetwerk. Door visuele ondersteuning (video's) en directe toegang tot informatie kunnen leerlingen worden gestimuleerd en nemen ze de leerstof beter op.
                                                                    

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl