Presenteren voor een groep

De Nutsbasisschool vindt het van groot belang dat kinderen veel ervaring opdoen met presenteren en zich vrij voelen om te spreken in het openbaar. Twee keer per jaar voert elke groep een lied of toneelstuk op het podium op. Deze opvoering wordt podiumkunst genoemd.

Ouders van de leerlingen die podiumkunst verzorgen, worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Ieder kind van onze school staat minimaal twee keer per jaar op het podium. Het terugkerend ritueel van podiumkunst maakt dat kinderen zich vrij gaan voelen op een podium. Daarnaast leren zij met respect en aandacht naar elkaar te kijken en luisteren.

Naast podiumkunst mogen leerlingen vanaf groep 1 een spreekbeurt houden. Vanaf groep 2 is dit een ‘verplichte’ aangelegenheid. Vanzelfsprekend nemen de eisen die aan de spreekbeurt gesteld worden per groep toe.

Vanaf groep 3 komt daar voor alle leerlingen een boekbespreking bij. Kinderen vertellen in de klas over hun favoriete boek en lezen hieruit een passage voor.

In groep 8 voeren de leerlingen aan het eind van het jaar een musical op in het Cultureel Centrum. ’s Middags voor alle leerlingen, ’s avonds voor de ouders en andere genodigden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl