Verkeersonderwijs op de Nutsbasisschool

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig door het verkeer bewegen. Zeker omdat onze school geen buurtfunctie heeft en kinderen vanuit alle hoeken van Voorschoten naar onze school komen. Hieronder lichten wij toe wat wij aan activiteiten op het gebied van verkeer ondernemen.

Naast de theoretische verkeersmethode in de klassen organiseren wij drie keer per jaar praktische verkeerslessen op het schoolplein of rondom de school.

Voor de theoretische verkeersmethode in de klassen maken we gebruik van:

 • Rondje Verkeer voor groep 1, 2 en 3.
  Dit bestaat uit een platenboek met 17 kijkplaten bij de activiteiten.
 • Voor groep 3 is er een fotoboek met 21 foto's van verkeerssituaties.
  Iedere maand wordt er een digitale kalenderplaat behandeld.
  Aan de hand van een kort filmpje wordt er een verkeerssituatie besproken die passend is bij de maand van het seizoen.
 • Stap Vooruit voor groep 4
 • Op Voeten En Fietsen voor groep 5 en 6
 • Jeugd Verkeerskrant voor groep 7
 • In groep 8 geven de leerlingen een presentatie en bespreken hierbij een kruispunt in Voorschoten, waarover een discussie wordt gehouden

De theoretische verkeersmethode voor de groepen 4 t/m 7 bestaat uit acht "verkeerskrantjes" met voorbeelden en vragen over actuele verkeerssituaties. Vernieuwingen op het gebied van verkeersregelgeving en verkeersveiligheid worden direct meegenomen in de krantjes.

In groep 7 krijgen de kinderen het boekje "Zo zit dat", waarin alle verkeerregels nog eens duidelijk worden beschreven. Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 7 een dodehoek les met een echte vrachtwagen en chauffeur.
De kinderen worden zowel theoretisch als praktisch voorbereid op het verkeersexamen.

Voor de praktische verkeerslessen maken we gebruik van "Verkeerskunsten", een uitgave van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. 

De activiteiten in Verkeerskunsten zijn ingedeeld aan de hand van 3 hoofdthema's:

Lopen en oversteken: lopen op de stoep, lopen in de groep en verschillende oversteeksituaties ( groep 1 t/m 4).
Fietskunsten: basisvaardigheden van het fietsen oefenen (groep 1 t/m 8).
Fietskunsten in het verkeer: deelnemen aan het echte verkeer als fietser oefenen (groep 5 t/m 8).

Naast de lessen op het schoolplein maken de leerlingen in groep 5 een verkeerspuzzeltocht door de wijk.
In groep 6 fietsen de leerlingen een educatieve route in de schoolomgeving.
In groep 7 oefenen de leerlingen de verkeersroute voor het examen (van te voren krijgen ze een digitale presentatie in de klas over de verschillende verkeerssituaties op de route).
In groep 8 oefenen de leerlingen met samen een route fietsen ter voorbereiding naar de routes voor de middelbare school.

Voor meer informatie: www.vvn.nl 
  Afbeeldingsresultaat voor vvn logo


Verkeersouders

Binnen de Nutsbasisschool wordt gewerkt met het programma van “School op Seef” om te zorgen dat de leerlingen veilig door het verkeer heen kunnen. Onderdeel van dit programma is dat er binnen de school verkeersouders zijn die ondersteuning aan de school geven op het gebied van verkeersveiligheid. De verkeersouders ondersteunen de leerkracht die verantwoordelijk is voor de verkeerstaken en helpen de school bij verkeersactiviteiten. De verkeersouders op school hebben de volgende taken:

- Zijn aanspreekpersoon voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en ontwikkelen ideeën over verkeersmaatregelen.
- Werken samen met school, ouders, leerlingen en andere betrokkenen aan oplossingen die bijdragen aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving
- Onderhouden samen met de school contacten met verschillende instanties zoals de gemeente, politie en collega scholen.
- Ondersteunen bij communicatie over het halen en brengen van de kinderen en het verkeersgedrag van de ouders.

Binnen de Nutsbasisschool zijn de volgende ouders verkeersouder: Baljé Weber en Karin Vierhout. U kunt ze aanspreken op het schoolplein of ze een email sturen op verkeer@nutsbasisschool.nl als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de school.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl