Opvang bij stakingen

In het geval van een (algemene) onderwijsstaking kan het zijn dat de school een of meerdere dagen per schooljaar gesloten is. Voor de opvang van uw schoolgaande kinderen gaat de school in die situaties van het volgende uit.

De Nutsbasisschool vraagt ouders van de leerlingen, in het geval de school is gesloten tijdens een staking, in eerste instantie zelf voor opvang te zorgen gedurende de stakingsdag(en).

De school informeert de ouders en de kinderopvangorganisaties in Voorschoten tijdig of de school tijdens een aangekondigde staking dicht zal zijn, zodat ouders en opvangorganisaties zich hierop kunnen voorbereiden.

De kinderopvangorganisaties in Voorschoten (onder andere Norlandia en Smallsteps) hebben aangegeven dat zij op stakingsdagen opvang kunnen aanbieden aan bestaande klanten, maar ook aan ouders die niet eerder via deze organisaties opvang afnamen. Van ouders wordt verwacht dat zij zelf (tijdig) contact opnemen met de opvangorganisaties in het geval zij opvang nodig hebben op een stakingsdag. Kosten van eventuele (extra) opvang zijn in alle gevallen voor de ouders. Tot op heden is altijd voldoende gelegenheid geweest voor extra opvang.

Hieronder vindt u contactgegevens van de kinderopvangorganisaties in Voorschoten.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, of mocht u op enige wijze moeilijkheden ondervinden bij het organiseren van opvang tijdens een stakingsdag, neemt u dan contact op met de directie van de school via 071 – 561 4097

Kinderopvang in voorschoten

Norlandia (Regiokantoor Zuid-West)
www.norlandia.nl
088 – 579 1060

Smallsteps
www.smallsteps.nl
0800 0091 of locatie het Kasteel 071 – 561 4334


Extra informatie van de PO Raad, 2020.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT