Beste ouder(s), verzorger(s),

Afgelopen dinsdag riep Mark Rutte ons op om na te denken over hoe de scholen eventueel weer opgestart kunnen worden in de '1,5 meter-maatschappij'. Uiteraard is dit een vraag die ook ons bezig houdt. De risico's en mogelijke oplossingen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Helaas is het te vroeg om daar nu al iets over te zeggen.

Wel kondigden we in de vorige mail aan dat we de extra activiteiten in de eerste maand terug op school in principe schrappen om zodoende meer tijd over te houden om in te spelen op de behoeften van de kinderen. In dit kader willen we u ook vast noemen dat we besloten hebben dit schooljaar geen studiedagen meer te houden tijdens schooltijd. Dinsdag 2 juni wordt dus een schooldag i.p.v. een vrije dag. Overige maatregelen communiceren we wanneer daarover meer duidelijkheid is. Dit wordt in elk geval pas na 21 april, wanneer het kabinet verwacht meer nieuws te kunnen geven over het al dan niet opengaan van de scholen na de meivakantie.

Opvang tijdens de meivakantie:
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (die geen andere opvang kunnen regelen) wordt tijdens de meivakantie, binnen de gemeente Voorschoten, ook voor opvang gezorgd.  Deze opvang zal verzorgd worden door Norlandia, op een nader te bepalen locatie binnen Voorschoten. Heeft u een cruciaal beroep en wilt u tijdens de meivakantie van deze opvangmogelijkheid gebruik maken, laat u mij dat dan uiterlijk dinsdag 14 april via de mail weten. Ik stuur u dan komende week een link waarmee u bij Norlandia kunt aangeven voor welke dagen u opvang nodig heeft. Deze opvangmogelijkheid is er zowel voor klanten van Norlandia als voor ouders zonder kind bij hen in de opvang. Voor vragen over deze opvangmogelijkheid verwijs ik u graag door naar Norlandia.

 Wat betreft de opvang tot de meivakantie (de week van 14 april en de week van 20 april): Heeft u een cruciaal beroep en kunt u geen andere opvang vinden, wilt u uw kind(eren) dan vóór vrijdag 12.00 uur opgeven voor de opvang van volgende week (14 t/m 17 april), met daarbij de vermelding voor welke dagen u opvang nodig heeft. Dat kunt u ook alvast doen voor de week erna (20 t/m 24 april). U kunt zich opgeven bij de directie.

>>> Heeft u uw kind(eren) voor de opvang opgegeven en komen ze toch niet, geeft u dat dan tijdig aan ons door.<<<
Op deze manier kunnen we ons personeel zo efficiënt mogelijk inzetten.

Helaas vervalt vrijdag 10 april natuurlijk ook ons gezamenlijke Lenteontbijt, maar wellicht kunnen de kinderen hun leerkracht komende week opvrolijken met een gezellige paasfoto?

Voor de duidelijkheid 10 april (goede vrijdag) is dit schooljaar een gewone schooldag. Er staat dus ook schoolwerk klaar….

Maandag 13 april is het tweede Paasdag en is de school gesloten. Er wordt voor die dag geen schoolwerk opgegeven.

Wat betreft de enveloppen met schriftelijk werk: u zult via de leerkrachten vernemen of er dinsdag 14 april enveloppen gehaald kunnen worden. Dat verschilt per groep. De ophaaltijd zal dezelfde tijd zijn als de vorige keren: tussen 8.30 en 10.30 uur.

Lieve groeten van ons allemaal! We hopen van harte dat jullie mooie Paasdagen zullen hebben!

Tot onze update van volgende week!

Hartelijke groet,

Karin van Schalkwijk 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Waar wij vorige week nog extra aandacht moesten vragen voor het afstand houden bij het brengen en halen van uw kinderen, wil ik u deze week heel hartelijk bedanken voor de begripvolle manier waarop u op deze mail gereageerd heeft! Niet alleen in woorden van opluchting dat we er aandacht aan besteed hebben, maar ook in daden. Het is fijn te zien dat de kinderen nu makkelijker het plein op en af kunnen, en dat jullie ook meer ruimte ervaren.

Inmiddels is er weer een herziening gekomen op het vorige protocol, en de belangrijkste wijziging is ‘Voor kinderen t/m 5 jaar in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen’, behalve:

  • als het kind ook koorts heeft;
  • als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.

Voor de kinderen vanaf groep 3 gelden nog de oude regels, dus die blijven thuis indien er sprake is van:

  • verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, niezen, licht hoesten, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • een volwassen gezinslid met bij COVID-19 passende klachten (koorts en/of benauwdheidsklachten).

Ook in het nieuwe protocol wordt opgeroepen na school direct naar huis of de BSO te gaan. We zien echter dagelijks nog kinderen ‘s middags, al dan niet met ouders, op het schoolplein spelen. Het klinkt heel ongezellig, maar wilt u a.u.b. thuis bespreken dat het schoolplein momenteel niet als speeltuin gebruikt mag worden?

Verder wil ik u graag nog wat schoolgebonden zaken meegeven.

  • Het rapport dat we de kinderen (vanaf groep 3) dit jaar meegeven, wordt een speciaal ‘corona-rapport’. Het leek ons een goed idee om bij deze bijzondere periode een passend rapport te maken. Hierin is ook ruimte voor de kinderen zelf om opmerkingen te maken. Ook zal er extra aandacht zijn voor hun sociaal-emotionele kant;
  • Wanneer kinderen op een specifiek punt extra zorg behoeven, zal de leerkracht nog dit schooljaar een (telefonische) afspraak met u inplannen. Voor alle kinderen geldt dat we er momenteel vanuit gaan dat we aan het begin van het komende schooljaar met alle ouders startgesprekken kunnen voeren;
  • De gymlessen zijn vanaf komende week weer volgens het oude rooster en met de hele groep. Wel zijn de lessen nog zo veel mogelijk buiten, en kan er niet omgekleed worden voor en na de les. Bij slecht weer hebben de kinderen hun zaal-gymschoenen nodig.

    Rooster gymles op maandagen:
    8.30 uur groep 8
    9.15 uur groep 3
    10.00 uur groep 4
    10.45 uur groep 5
    11.30 uur groep 7

    Rooster gymles op dinsdagen:
    8.30 uur groep 8
    9.15 uur groep 2
    10.00 uur groep 3
    10.45 uur groep 4
    11.30 uur groep 5
    13.00 uur groep 6
    14.20 uur groep 7

  • Groepsfoto’s: ten slotte herinner ik u er graag aan dat morgen (vrijdag 19 juni) een fotograaf op school komt om buiten foto’s van de groepen te maken. Het ziet ernaar uit dat de weergoden ons morgen goed gezind zijn.

Ik wens u alvast een mooi weekend, met hopelijk een zonnige midzomerdag.
 

Hartelijke groeten,
Karin van SchalkwijkBeste ouder(s), verzorger(s),

Deze week krijgt u een korte mail van mij. Er is niet veel corona-nieuws, maar wel een intense week om op terug te kijken. We waren van tevoren erg enthousiast en ook best wat gespannen. Hoe zou het zijn met de kinderen en hoe zou het gaan met alle voorschriften waaraan we ons allen te houden hebben?

Gelukkig hebben velen van u de vorige mail goed gelezen en met uw kinderen besproken. Bij het brengen bleven de ouders weg van het schoolplein en gaf u elkaar daar heel zorgzaam de anderhalve meter afstand ruimte. Het was heel fijn om elkaar terug te zien!
Voor een aantal kinderen bleek het best moeilijk om de anderhalve meter afstand tot de leerkrachten te houden, en vice versa. Bij de kleuters is dit nóg wat lastiger, maar wellicht kunt u dit allen thuis toch ook nog eens met uw kind(eren) bespreken. We blijven ons best doen! 

In de lessen gaat het nu uiteraard ook nog even anders dan vóór de lockdown. We zagen al dat de kinderen thuis over het algemeen hard gewerkt hebben. Nogmaals onze complimenten aan u hiervoor! Op school kunnen we hierdoor nu ook tijd besteden aan ons andere aandachtspunt, de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen hebben de afgelopen periode verschillend beleefd, hebben verschillende behoeften en moeten er vooral ook weer aan wennen de hele dag andere kinderen om zich heen te hebben. Het is mooi dat we hier nu tijd aan kunnen besteden en dat de nadruk nog wat minder zwaar hoeft te drukken op de leerstof.
De combinatie van fysiek onderwijs verzorgen (met alle maatregelen die daarbij horen) naast het geven van onderwijs-op-afstand blijkt een pittige uitdaging. Gelukkig hebben we de woensdagen om met elkaar te bespreken welke manier van thuis en op school lesgeven het beste werkt en aansluit bij elke klas. Daarnaast zijn we op de woensdagen bezig met het voorbereiden en via Classroom klaarzetten van nieuwe lesstof. De kleuters krijgen op hun lesdagen een lespakket mee voor de thuiswerkdagen. Als u hierover vragen heeft, dan horen de leerkrachten het graag. 

Mocht u het idee hebben dat uw kind op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling nog extra begeleiding nodig heeft, geeft u dat dan door aan de leerkracht van uw kind. Eventueel kunt u zelf contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werker, Josien Kooloos. Zij komt momenteel niet op school, maar u kunt haar wel bereiken via de gegevens die u per mail heeft ontvangen. Zie ook: www.voorschotenvoorelkaar.nl.

Voor de komende weken ziet het school/thuisschema er als volgt uit:

Ma 18 mei Groep B
Dinsdag 19 mei Groep A
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn geen lesdagen i.v.m. Hemelvaart

Ma 25 mei Groep A
Di 26 mei Groep B
Do 28 mei Groep A
Vrijdag 29 mei groep B

Ma 1 juni geen les i.v.m. Pinksteren
Di 2 juni Groep A
Do 4 juni Groep B
Vrij 5 juni Groep A

Het is nog niet duidelijk wat de regering van plan is ná 1 juni, dus vooralsnog volgen we dit schema. Uiteraard laten wij u het weten zodra hierover meer duidelijkheid is.

De eerste week na de herstart zit erop! We zijn, mede dankzij uw voorbereiding en medewerking, op een veilige en gestructureerde manier gestart. We kijken uit naar volgende week.

Mede namens het team een heel prettig weekend gewenst!  

Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

Onze school heeft in november 2018 meegedaan met de inzamelactie van elektrische apparaten. We hebben daarmee een certificaat verdiend met 2 sterren! Binnenkort ontvangen we nog een boekenpakket als dank. We hopen dat deze actie als een olievlek zal werken, zodat alle kinderen en ouders zich bewust worden van de noodzaak tot gescheiden inzameling van afval voor een duurzamer milieu.
Hartelijk dank!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl